Fronik Infra B.V.

Fronik Infra B.V. is al 60 jaar specialist op het gebied van aanleg en/of reconstructie van alle typen (diep)riool. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor alle andere facetten van de grond,- water- en wegenbouw en bodemsaneringen.

Wij zijn een middelgroot aannemingsbedrijf, gevestigd te Mijdrecht met een vast team van gemotiveerde werknemers. Met elkaar zijn we actief op de markt van grond,- water- en wegenbouw in de ruimste zin van het woord. We beschikken over een platte overzichtelijke organisatie en werken in richting van onze opdrachtgevers zoveel mogelijk met vaste contactpersonen.

Om onze kwaliteiten en vakkennis binnen ons bedrijf voor de toekomst te waarborgen werken we actief aan het intern opleiden van nieuwe medewerkers.

Ons doel is om samen met alle benodigde partijen in een bouwproces (opdrachtgever, architect, aannemer, onderaannemer en leverancier), infrastructuur te realiseren. Een samenwerking waar het echt om sámen gaat en elementen als kwaliteit, beste techniek even belangrijk zijn dan de prijs. Kortweg het streven naar een juiste prijs-kwaliteitverhouding voor aanleg van infrastructuur van A tot Z!

Door voor elk onderdeel in onze bedrijfsvoering steeds de nadruk te leggen op kwaliteit, hebben wij ons in de loop der jaren dan ook ontwikkeld tot een ideale partner-in-business voor wie echt iets van de grond wil krijgen.

BEKIJK ONZE PROJECTEN

Bij Fronik Infra B.V. in Mijdrecht werken we als middelgroot aannemingsbedrijf met een vast team gemotiveerde medewerkers in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

Lees meer

Wie een kavel uitzoekt om daarop een huis te laten bouwen, moet zich realiseren dat deze kavel eerst bouwrijp gemaakt moet worden. Vrij van obstakels.

Lees meer

Aan begraafplaatsen worden wetten en eisen gesteld.  Allereerst moet er een planontwerp opgesteld worden wat gericht is op de toekomst.

Lees meer

ONZE HOOFDACTIVITEITEN

 • Bouw- en woonrijpmaken en/of reconstructie van woongebieden, industrieparken en bedrijfsterreinen& wegen
 • Reconstructie & nieuwbouw rioleringen, open en gesloten verhardingen
 • Aanleg/uitbreiding begraafplaatsen: grafkelders, (plein)inrichting
 • Grond-, riool-, beschoeiings- plant-, en straatwerk voor nieuwbouwwoningen
 • Saneringswerk
 • Waterbouw
 • Een specialisme binnen genoemde activiteiten is de aanleg en/of reconstructie van alle typen (diep)riool.

CALCULATIE & WERKVOORBEREIDING

Ons team van calculatie en werkvoorbereiding kan u van dienst zijn met:

 • Het uitwerken van een technische omschrijving en prijsopgave op basis van een schetsontwerp t.b.v. haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwbouw- of reconstructieplan

 • Werken in bouwteamverband, waarbij onze kennis graag delen met u als het gaat om uitvoeringsontwerp en uitvoering

 • Prijsaanbiedingen op basis van Turnkey, Design & Construct

 • Traditionele prijsaanbiedingen op basis van (RAW)bestekken

ONZE HOOFDACTIVITEITEN

 • Reconstructie riolering & wegen
 • Bouw- en woonrijpmaken van woon- en werkgebieden
 • Aanleg/uitbreiding begraafplaatsen: grafkelders, (plein)inrichting
 • Buiteninrichting bij bedrijfspanden
 • Onderhoudsservice en calamiteitendienst
 • Waterbouw (beschoeiingen en damwanden)
 • Aanleg en/of reconstructie van alle typen (diep)riool/strong>

CALCULATIE & WERKVOORBEREIDING

Ons team van calculatie en werkvoorbereiding kan u van dienst zijn met:

 • Het uitwerken van een technische omschrijving en prijsopgave op basis van een schetsontwerp t.b.v. haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwbouw- of reconstructieplan

 • Werken in bouwteamverband, waarbij onze kennis graag delen met u als het gaat om uitvoeringsontwerp en uitvoering

 • Prijsaanbiedingen op basis van Turnkey, Design & Construct

 • Traditionele prijsaanbiedingen op basis van (RAW)bestekken

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op!

CONTACT OPNEMEN