Aannemingsbedrijf Fronik Infra B.V. in Mijdrecht Haarlem, Woonrijpmaken W5 en inrit W1 en H-023