Aanleg bestrating en sierstraatwerk

Bij de aanleg van bestrating en sierstraatwerk van wegen en pleinen binnen een gemeente, of van bedrijfsterreinen, is het van belang dat de ‘gewone gang van zaken’ kan blijven doorgaan. Bewoners, bezoekers en leveranciers vinden het heel mooi dat er nieuwe bestrating komt. Of dat de infrastructuur wordt aangepakt. Maar niemand wil van het werk teveel hinder ondervinden. Fronik Infra B.V. begrijpt dat heel goed. We houden hier waar mogelijk graag rekening mee. Wij hebben veel ervaring in de aanleg van verschillende bestratingen en hert maken van prachtig (sier)straatwerk.

Nieuw wegdek en onderhoud

Fronik is thuis in alle vormen van bestrating. We leggen een compleet nieuw wegdek aan, met klinkers, asfalt, beton of sierbestrating. Met even veel plezier en expertise werken we aan de reconstructie en het onderhoud van bestaande bestrating.

Reconstructie straatbeeld

Bij een reconstructie gaat het vaak om het terugbrengen van het originele straatbeeld. Soms is de inzet van een stratenmaker met authentieke vakkennis hiervoor noodzakelijk. Maar meestal gaat het eenvoudigweg om het verwijderen van ‘nieuwe’ materialen, zoals asfalt. Hiervoor komen dan ‘ouderwetse’ straatstenen of tegels in de plaats.

Meer weten?

Bekijk onze opgeleverde projecten van Fronik Infra B.V. En lees meer over de werkzaamheden die wij ook uitvoeren. Onlangs hebben wij mooie bestrating opgeleverd van bedrijfsterreinen in Rotterdam, Lisse en [andere plaatsnamen en/of aanvulling?]. Heeft u vragen, neem dan contact op met ons.

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op!

CONTACT OPNEMEN