Bodemsaneringen, veiligheid voor mens en natuur

Grond- water- en wegenbouw. Dat is waar wij bij Fronik Infra B.V. in zijn gespecialiseerd. Dit is met name: riolering en verharding, bouwrijp- en woonrijp maken van grondgebieden voor woningen of bedrijven. Daarnaast tevens het realiseren van damwanden en beschoeiing om oevers of kades te beschermen tegen het water. Maar ook bodemsaneringen oftewel het vrijmaken van een stuk grond van bodemverontreiniging, valt onder onze werkzaamheden. Wij werken met een vakkundig team van mensen om elk project tot een goed einde te brengen. Ons werkgebied is veelal in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

Melding en onderzoek bodem

Bodemsanering is vaak een wat lastige materie. Er zijn namelijk verschillende vormen van bodemverontreiniging zoals grond, grondwater, waterbodem. Dat vergt verschillende procedures voor melding en onderzoek. Wij voeren een gedegen bodemonderzoek uit en adviseren over de aard van de verontreiniging, de risico’s en welke saneringstechnieken wij het beste kunnen toepassen.

De bodem is in Nederland op veel plekken verontreinigd. Dus voor allerlei projecten moet bijna altijd een vorm van bodemonderzoek uitgevoerd worden.  Als er voldoende informatie aanwezig is over de bodemkwaliteit, pas dan kan met de bouw begonnen worden. Soms is nog een nader onderzoek nodig.  Wanneer de grond ernstig verontreinigd is, moet de bodem gesaneerd worden om risico’s voor mens en ecologie tegen te gaan.

Ernstige of minder ernstige vervuiling

Wanneer de grond van de bouwlocatie niet of minder verontreinigd is, kijken wij naar het bodembeheerplan, bodemkwaliteit, alternatieve bouwstoffen en het toepassen van alternatieve bouwstoffen. Het is mogelijk om een grondstromen- en materiaalstromenplan op te stellen.

Bij ernstige vervuiling van de bodem is bodemsanering nodig vanwege te grote risico’s voor mens en natuur. Niet altijd hoeft de gehele verontreiniging worden weggenomen maar wel de risico’s. Het hangt helemaal af van de huidige of toekomstige functie van de bodem. Het kan gaan om een nieuwe woonwijk maar bijvoorbeeld ook om een industrieterrein. Het verwijderen of isoleren van de verontreiniging komt ter sprake evenals het controleren en beheren hiervan. Hiervoor stellen wij een compleet saneringsplan op. Nadat de overheid dit plan goedgekeurd heeft, gaan wij aan de slag met deze saneringsmethode. Om de algehele situatie onder controle te houden, is er nog een nazorgplan.

Projecten en offerte

Wij hebben met name in een aantal plaatsen de volgende projecten aangaande bodemsanering gerealiseerd: Uithoorn, Halfweg, Castricum, Haarlem, Amstelveen, Vinkeveen en Utrecht. Richting onze opdrachtgevers werken wij zoveel mogelijk met vaste contactpersonen, zowel vanuit calculatie/werkvoorbereiding als vanuit uitvoering. Wij werken samen met: gemeenten, bedrijven, vastgoedbeheerders, bouwende ontwikkelaars en woningbouwverenigingen.

Wie meer informatie wenst over bodemsanering, kan bij ons een offerte laten maken. Wij zijn te bereiken via tel. 0297-283035 of e-mail: info@fronik.nl

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op!

CONTACT OPNEMEN