Bouwrijp en woonrijp maken van woon- en werkgebieden

Wie een kavel uitzoekt om daarop een huis te laten bouwen, moet zich realiseren dat deze kavel eerst bouwrijp gemaakt moet worden. Dat betekent dat de kavel, oftewel het bouwterrein vrij is van obstakels, de grond moet schoon zijn en voorzieningen zoals wegen en nutsvoorzieningen dienen aanwezig te zijn. Het kan gaan om een nieuwe kavel of een kavel waarop al een huis staat dat eerst afgebroken moet worden of woon- of werkgebied.  De grond kan ook verontreinigd zijn. De grond moet zeker helemaal vlak gemaakt worden en eventuele begroeiing verwijderd. Dan kan de schop in de grond. Bij Fronik Infra B.V. in Mijdrecht werken we met vakkrachten, gespecialiseerd in grond-, water- en wegenbouw in de breedste zin van het woord. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, bouwende ontwikkelaars, vastgoedbeheerders, woningbouwverenigingen en bedrijven.

Woonrijp maken woongebied

Nadat de grond bouwrijp is gemaakt, de bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden en de eindfase nadert, komt de volgende stap. Dat is het woonrijp maken van het betreffende woongebied.  Dit houdt in het afwerken van de openbare ruimte rondom de woningen of bedrijven die gerealiseerd zijn. Grondwerk, groenvoorziening, aanleg van riolering en het onderhoud hiervan, straatwerk, straatmeubilair en verlichting. Kortom de hele infrastructuur wordt door ons aangepakt. Wanneer dit allemaal gerealiseerd is, is het plaatje pas compleet. Wij verzorgen, naast het bouwrijp maken van de grond, tevens voor het woonrijp maken van het woongebied tot en met de afronding.

Bouwrijp maken werkgebied

Naast woonkavels, zijn wij gespecialiseerd in het bouwrijp maken van een compleet werkgebied. Dit bestaat uit een totale ontwikkeling van een project dat bestaat uit bedrijven of bijvoorbeeld een sportcomplex.  Ook daar komt heel wat bij kijken gezien de infrastructuur en daarnaast de logistiek. De aanleg van bouwwegen en nutsvoorzieningen volgt eerst. Tijdens het hele bouwproject moet advies worden ingewonnen door een toezichthouder die weer in verbinding staat met de opdrachtgever. Het gaat om beoordelingen, hoe de voortgang van het project verloopt en dat er eventuele risico’s  op tijd worden gesignaleerd.

Onze projecten

Wij hebben inmiddels al heel wat projecten gerealiseerd betreffende het bouw- en woonrijp maken van woon- en werkgebieden. Ons werkgebied strekt zich uit over de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Mooie projecten kwamen met name tot stand in: Ouderkerk a/d Amstel, Noordwijk, Vreeland, Uithoorn, Halfweg, Castricum en Haarlem. Gedurende alle fases van het bouwproces is ons doel om samen met alle partijen op basis van gelijkwaardigheid en respect infrastructuur te realiseren. Wij streven naar een juiste prijs-kwaliteitsverhouding. Neem contact met ons op via tel. 0297-283035 of e-mail: info@fronik.nl

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op!

CONTACT OPNEMEN