Fronik Infra BV deelt graag documenten zoals Audit verslagen, Energie beoordelingen en ons Energie Management Actieplan. Deze documenten zijn hieronder te downloaden.

Certificaten

Klik hier voor het certificaat. Sinds november 2013 zijn wij in het bezit van de CO2 prestatieladder niveau 3.  Sinds 2021 zijn wij in het bezit van de ladder op niveau 5

Inzicht

3.A.1 CO2Footprint

Klik hier voor meer informatie over 3.A.1.

Reductie

3.B.1. We hebben een energiemanagementprogramma (conform EN16001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door het management, gecommuniceerd en toegepast.

Klik hier voor Periodeke rapportage 2020 H1
Klik hier voor Energie Beoordelingsverslag 2020
Klik hier voor Periodeke rapportage 2021 H1
Klik hier voor Energie Beoordelingsverslag 2021
Klik hier voor Periodieke rapportage 2022 H1
Klik hier voor Energie Beoordelingsverslag 2022
Klik hier voor Periodieke rapportage 2023 H1

3.B.2  We zullen jaarlijks een rapportage maken inzake de voortgang ten opzichte van de doelstellingen

Klik hier voor Energie Management Actieplan 2020
Klik hier voor Energie Management Actieplan 2021
Klik hier voor Energie Management Actieplan 2022
Klik hier voor Energie Management Actieplan 2023

Transparantie

3.C.1 We zullen structureel intern en extern communiceren over onze CO2Footprint (scope 1 en 2) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en). De communicatie zal het energiebeleid  met de daarbij behorende reductiedoelstelling omvatten. Daarnaast zal er ook informatie gegeven worden over het huidig energieverbruik en de trends binnen ons bedrijf.

Klik hier voor meer informatie over 3.C.1

3.C.2 We beschikken over een gedocumenteerd intern en extern energie communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.

Klik hier voor CO2 Communicatieplan 2020
Klik hier voor CO2 Communicatieplan 2021
Klik hier voor CO2 Communicatieplan 2022
Klik hier voor CO2 Communicatieplan 2023

Initiatieven

3.D.1 We zullen actief deelnemen aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie door middel van deelname in werkgroepen, het uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Klik hier voor deelname initiatief 2022 3.D.1
Klik hier voor deelname initiatief 2022 3.D.1
Klik hier voor deelname initiatief 2023 3.D.1
Klik hier voor deelname initiatief 2023 3.D.1

Ketenanalyse Brandstof bij derden
Klik hier voor ketenanalyse Brandstof bij derden 2020