Inzicht in de huidige CO2 uitstoot is nodig om te bepalen hoeveel CO2 reductie wenselijk is. Als eerste referentie jaar hebben we 2011 gehad. Daarna voor 2015 en vervolgens 2019 een doelstelling vastgesteld. In 2020 hebben we CO2 prestatieladder niveau 5 behaald en een nieuwe doelstelling vastgelegd.

Nieuwe doelstelling ten opzichte van 2019 is om in 2023 een totale reductie van 3% te behalen. Scope 1 : 2%  Scope 2 : 1%

Energiestroom 2011 2015 2019 2020 2021 2022 emissie % ↓↑tov  2021
Scope 1
Diesel (ltr) 55.064 35.678 24.053 20.618 26.868 18.905 ↓29,6
Benzine (ltr) 10.239 9.866 11.537 9.730 8.730 5.428 ↓37,8
Traxx Diesel (ltr) 43.625 89.845 42.400 30.591 19.307 19.376
HVO Diesel (ltr) 0 28.1560 20.583
Aardgas (m3) 10.921 6.270 6.750 8.714 6.955 4.683 ↓32,8
CO2-uitstoot (ton) 394,37 477,67 292,68 221,65 190,59 153,37 ↓19,3
CO2-uitstoot (g/€) 74,21 66,26 52,45 30,21 28,07 21,50 ↓23,4
Scope 2
Elektra (Kwh) 41.367 32.564 30.710 29.848 29.711 25.095 ↓15,54
Kilometers 46.274 24.596 6.832 0 2.640 5.160 ↑95,4
CO2-uitstoot (ton) 30,78 4,8 1,50 0,00 0,51 1,00 ↑96,08
CO2-uitstoot (g/€) 5,69 0,67 0,27 0,00 0,15 0,29 ↑93,33

 

 

 

Voor het overzicht per halfjaar en toelichting op de bereikte resultaten in CO2 reductie verwijzen wij u naar het Energie Audit Verslag 1e halfjaar 2023.