Inzicht in de huidige CO2 uitstoot is nodig om te bepalen hoeveel CO2 reductie wenselijk is. Binnen Fronik Infra B.V. is voor de tweede cyclus 2015 tot het referentiejaar verkozen. Dit is tevens het nulpunt voor de organisatie. De totale CO2 uitstoot van Fronik Infra BV. bedroeg in het referentiejaar 2015, 455,78 ton CO2 binnen scope 1 en scope 2.

Energiestroom 2015 2016 2017 2018 2019 emissie % ↓↑tov  2018 emissie % ↓↑tov  2015
Scope 1
Diesel (ltr) 35.678 25.726 22.753 24.551 24.053 ↓2,1 ↓146,4
Benzine (ltr) 9.866 8.870 7.486 7.967 11.537 ↑30,9 ↓80,8
Traxx Diesel (ltr) 89.845 40.562 62.749 30.370 42.400 ↑28,4 ↓211,8
Aardgas (m3) 6.270 7.558 6.796 6.843 6.750 ↓1,4 ↓92,9
CO2-uitstoot (ton) 450,37 259,77 315,88 212,87 292,68 ↑22,2 ↓ 160,2
CO2-uitstoot (g/€) 62,48 53,19 48,16 41,00 52,45 ↑16,4 ↓124,0
Scope 2
Elektra (Kwh) 32.564 32.064 32.585 29.305 28.880 ↓1,5 ↓12,8
Kilometers 24.596 19.820 8.042 14.980 6.832 ↓119,3 ↓260,0
CO2-uitstoot (ton) 5,41 4,36 1,77 3,30 1,50 ↓119,3 ↓260,0
CO2-uitstoot (g/€) 0,75 0,89 0,27 0,63 0,27 ↓135,7 ↓178,7

 

 

 

Voor het overzicht per halfjaar en toelichting op de bereikte resultaten in CO2 reductie verwijzen wij u naar het Energie Audit Verslag 1e halfjaar 2020.