Inzicht in de huidige CO2 uitstoot is nodig om te bepalen hoeveel CO2 reductie wenselijk is. Als eerste referentie jaar hebben we 2011 gehad. Daarna voor 2015 en vervolgens 2019 een doelstelling vastgesteld. In 2020 hebben we CO2 prestatieladder niveau 5 behaald en een nieuwe doelstelling vastgelegd.

Nieuwe doelstelling ten opzichte van 2019 is om in 2023 een totale reductie van 3% te behalen. Scope 1 : 2%  Scope 2 : 1%

Energiestroom 2011 2015 2017 2018 2019 2020 emissie % ↓↑tov  2019
Scope 1
Diesel (ltr) 55.064 35.678 23.018 24.551 24.053 20.468 ↓9,3
Benzine (ltr) 10.239 9.866 7.506 7.967 11.537 9.482 ↓21,7
Traxx Diesel (ltr) 43.625 89.845 62.749 30.370 42.400 30.256 ↓23,4
HVO Diesel (ltr) 0 0 0 24.603
Aardgas (m3) 10.921 6.270 6.796 6.843 6.750 8.714 ↑22,5
CO2-uitstoot (ton) 394,37 477,67 333,43 221,82 292,68 229,05 ↓19,0
CO2-uitstoot (g/€) 74,21 66,26 50,84 42,73 52,45 31,22 ↓56,5
Scope 2
Elektra (Kwh) 41.367 32.564 32.585 29.305 30.710 29.484 ↓3,9
Kilometers 46.274 24.596 8.706 14.980 6.832 0
CO2-uitstoot (ton) 30,78 4,8 1,92 2,92 1,50 0,00
CO2-uitstoot (g/€) 5,69 0,67 0,29 0,56 0,27 0,00

 

 

 

Voor het overzicht per halfjaar en toelichting op de bereikte resultaten in CO2 reductie verwijzen wij u naar het Energie Audit Verslag 1e halfjaar 2021.