Wij proberen personeel, opdrachtgevers en leveranciers te betrekken bij reductie van COproductie daar dit proces alles met gedragsverandering te maken heeft. Steeds meer organisaties en bedrijven nemen initiatief tot CO reductie. Wij houden deze initiatieven nauwlettend in de gaten en sluiten ons aan daar waar mogelijk.

Wij zijn lid van Nederland CO Neutraal. Een organisatie die 4 maal per jaar lezing geeft over de ontwikkeling op het gebied van reductie. Daarnaast hebben we ons aangesloten bij de werkgroep Bedrijfsmiddelen, waarin met gelijkgestemden ideeën voor beperking van COuitstoot worden uitgewisseld.

Deelname initiatief 3.D.1.

Deelname initiatief 2016

Deelname initiatief 2017

Deelname initiatief 2018 1.
Deelname initiatief 2018 2.