Wij willen personeel, opdrachtgevers en leveranciers zoveel mogelijk laten participeren in CO2 reductie. Dit proces heeft alles met gedragsverandering te maken. Steeds meer organisaties en bedrijven nemen initiatief om de uitstoot van CO2 te beperken. Ook zij betrekken hun omgeving in dat proces. Wij houden deze initiatieven nauwlettend in de gaten en sluiten ons aan daar waar mogelijk.

Wij zijn lid van KAM-adviseur. Een organisatie die 2 maal per jaar bijeenkomsten organiseert op het gebied van het participeren in CO2 reductie, waarbij met gelijkgestemden ideeën voor beperking van CO2 uitstoot worden uitgewisseld.

Deelname aan 2 initiatieven:

  • Samen Slim Besparen
  • Duurzaamheidspartners Ronde Venen