Wij vinden een transparantie ten aanzien van de activiteiten die wij ondernemen, maar ook over oplossingen die wij aandragen om uitstoot te verminderen erg belangrijk. Anderen kunnen hiervan leren en hierdoor geïnspireerd raken. Om transparant te zijn is goede communicatie van belang, zowel intern als extern. Dit wordt door middel van een communicatieplan gerealiseerd.

Onze medewerkers informeren wij via onze interne nieuwsbrief. Externe belanghebbenden kunnen alles lezen over de stand van zaken via deze website.

Om onze reductiedoelstellingen te kunnen behalen hebben we sinds 2014 ons energieverbruik voor kantoor, magazijn en werkplaats vergroend door te kiezen voor windenergie die is opgewerkt door Nederlandse Windmolens. Zo kiezen we voor 100% groene elektriciteit, stimuleren we de productie van duurzame elektriciteit in eigen land en verminderen we onze impact op het milieu.