Grondwerk en grondverzet

Voordat een bouwproject of reconstructie kan starten, is grondwerk of grondverzet een noodzakelijke voorbereiding. Het terrein krijgt het juiste niveau, door de bodem te verhogen of verlagen en de grond te egaliseren. Overbodige grond wordt afgevoerd. Zo maken we de kavel bouwrijp en is de kans op verzakkingen geminimaliseerd.

Grondverzet voor infrastructurele projecten

Grondwerk wordt gevraagd bij allerlei infrastructurele projecten, zoals in de wegenbouw, waterbouw, woningbouw, nieuwbouw, reconstructies en de aanleg van riolering en leidingen. Fronik Infra B.V. heeft al heel wat projecten gerealiseerd voor het bouw- en woonrijp maken van woon- en werkgebieden. Ons werkgebied strekt zich uit over de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Bekijk enkele van onze gerealiseerde projecten.

Woonrijp maken met grondwerk

Wanneer nieuwe bouwwerken – zoals woningen of bedrijfspanden – zijn gerealiseerd, dan is de omgeving nog niet af. Dan start het woonrijp maken: het afwerken van de openbare ruimte rondom de bouwwerken. Daarbij gaat het om de aanleg van bestrating en sierstraatwerk, het aanleggen en onderhouden van riolering en het plaatsen van straatmeubilair.

Meer weten?

Lees meer over de werkzaamheden die Fronik Infra B.V. ook uitvoert. Heeft u vragen, neem dan contact op met ons.

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op!

CONTACT OPNEMEN