Kwaliteit

KAM: Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieubeleid

Kwaliteitssysteemcertificaat:
Sinds 1998 zijn we gecertificeerd kwaliteitssysteem en voldoen op dit moment aan de eisen gesteld conform de NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het werkgebied Grond-, Water- en Wegenbouw.

VGM-beheersysteemcertificaat:
Daarnaast zijn we sinds 2002 voor VCA ** gecertificeerd en en voldoen aan de eisen conform VCA** (versie 2008/5.1) voor het werkgebied Grond-, Water- en Wegenbouw.

Procescertificaat Uitvoering van (water)bodemsaneringen:
Sind 2009 voldoen wij aan alle eisen zoals gesteld in de BRL SIKB 7000 protocol 7001 voor de uitvoering van (water)bodemsaneringen.

Dit betekent dat wij sindsdien werken op basis van een volledig Kwaliteit-, Arbo- en Milieu systeem, bestaande uit: