Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden, Milieubeleid en Veiligheid

Kwaliteitssysteemcertificaat:
Sinds 1998 hebben we een gecertificeerd kwaliteitssysteem en voldoen op dit moment aan de eisen voor kwaliteit, gesteld conform de NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het werkgebied Grond-, Water- en Wegenbouw.

Milieumanagementsysteemcertificaat:
Sinds 2021 zijn we gecertificeerd en voldoen aan de gestelde eisen conform NEN-EN-ISO 14001:2015 voor het werkgebied Grond, Water en Wegenbouw.

VGM-beheersysteemcertificaat:
Daarnaast zijn we sinds 2002 voor VCA ** gecertificeerd en en voldoen aan de eisen conform VCA** (versie 2017/6.0) voor het werkgebied Grond-, Water- en Wegenbouw.

Procescertificaat Uitvoering van (water)bodemsaneringen:
Sinds 2009 voldoen wij aan alle eisen zoals gesteld in de BRL SIKB 7000 protocol 7001 voor de uitvoering van (water)bodemsaneringen.

Dit betekent dat wij werken op basis van een volledig Kwaliteit-, Arbo- en Milieu systeem, bestaande uit:

  • KAM-handboek waarin alle KAM-taken en verantwoordelijkheden zijn omschreven.
  • Een actief beleid om de vastgestelde processen en de organisatie te bewaken en zonodig te verbeteren.
  • Voor u als gewaarde opdrachtgever biedt ons systeem ook de mogelijkheid om uw klachten, ideeën bij ons onder de aandacht te brengen.

Safety Culture Ladder (voorheen veiligheidsladder)  niveau 3
In 2022 zijn we op niveau 2 gecertificeerd, maar dit vonden wij niet genoeg en hebben in 2023 opnieuw een toetreding tot de ladder gedaan met als resultaat dat we trede 3 hebben behaald. Hier zijn wij trots op, want wij zien de Safety Culture Ladder als instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in ons bedrijf te meten en streven naar een hoge veiligheidsbewustzijn in onze organisatie.

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op!

CONTACT OPNEMEN