Kwaliteit

KAM: Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieubeleid

Kwaliteitssysteemcertificaat:
We zijn al enige jaren in het bezit van een certificaat welke voldoet aan de eisen gesteld conform de NEN-EN-ISO 9001 (2000) voor het werkgebied Grond-, Water- en Wegenbouw.

VGM-beheersysteemcertificaat:
We zijn eveneens al enige jaren in het bezit van een certificaat dat voldoet aan de eisen gesteld conform VCA** (versie 2004/04) voor het werkgebied Grond-, Water- en Wegenbouw.

Procescertificaat Uitvoering van (water)bodemsaneringen:
Wij voldoen aan alle eisen zoals gesteld in de BRL SIKB 7000 en 7001 voor de uitvoering van (water)bodemsaneringen.

Dit betekent dat wij sindsdien werken op basis van een volledig Kwaliteit-, Arbo- en Milieu systeem, bestaande uit: