Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Fronik Infra B.V. wil een onderneming zijn die concreet en aantoonbaar aandacht heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Duurzaam denken en handelen heeft nu en in de toekomst onze oprechte aandacht en inzet. Wij zijn van mening dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onlosmakelijk verbonden is met de gestelde doelen in het kader van een financieel gezonde bedrijfsvoering (profit) en de toekomstbestendigheid van onze onderneming.

Meerwaarde wordt gecreëerd door bij alle beleidsbeslissingen evenzogoed en evenwichtig na te denken over de invalshoeken people en planet: mensen (medewerkers en klanten) voelen zich gerespecteerd en gewaardeerd en de aarde (grondstoffen) wordt gespaard of in elk geval minder belast. Duurzaam ondernemen is noodzakelijk.

Noodzakelijk voor mens, leefomgeving en milieu en winstgevendheid. Dit duurzaam ondernemen betekent tevens dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen en hier actief rekening mee houden bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten met de gevolgen voor het milieu en het welzijn voor de mensen binnen en buiten onze organisatie. Hierbij wordt er voortdurend gezocht naar een optimale balans tussen de drie hoofdthema’s People, Planet en Profit.

In de praktijk wordt dit duurzaam ondernemen onder andere vertaald door bij het uitvoeren van projecten invulling te geven aan de aspecten kwaliteitsborging, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is hierbij geen doel op zich doch is verweven met de dagelijkse gang van zaken in de onderneming. Hierbij zijn klantgerichtheid, transparantie, vermindering CO2 uitstoot, interne opleiding en MVO bewustzijn belangrijke thema’s.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat over het realiseren van sociaal-maatschappelijk rendement, milieurendement en financieel rendement. De directie van Fronik Infra B.V. zal het MVO-beleid, de daarvan afgeleide doelstellingen, alsmede de voortgang binnen en buiten de organisatie uitdragen. Op deze wijze zal dit direct stimuleren dat het beleid en de doelstelling ingebed raken in de organisatie en iedereen hiermee pro-actief omgaat.

Als lid en deelnemer van de verschillende besturen, tonen wij onze maatschappelijk betrokken buiten onze eigen organisatie;

  • MKB INFRA, de brancheorganisatie voor infrabedrijven. Opgericht door ondernemers voor ondernemers;
  • Stichting Praktijkopleidingen Grond-, Weg- en Waterbouw, vestiging Midden Nederland. Het opleidingsinstituut voor vakmanopleidingen;
  • VESIN (koepelorganisatie SPG);
  • Landelijk Kabel & Leidingen Overleg. Een samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond met als doel voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen;
  • Werkgroep “Snel internet buitengebied De Ronde Venen”. Een groep van ambassadeurs die zich sterk maken voor aanleg van glasvezel (snel internet) in het buitengebied;
  • Deelnemer Techniek Driedaagse Amstel & Venen. Jaarlijks evenement om basisschoolleerlingen bekend te maken en te interesseren voor een technisch vakman beroep.

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op!

CONTACT OPNEMEN