Bedrijfsbureau

Ons team van calculatie en werkvoorbereiding kan u van dienst zijn met:

  • Het uitwerken van een technische omschrijving en prijsopgave op basis van een schetsontwerp t.b.v. haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwbouw- of reconstructieplan.
  • Werken in bouwteamverband, waarbij onze kennis graag delen met u als het gaat om uitvoeringsontwerp en uitvoering.
  • Prijsaanbiedingen op basis van Turnkey, Design & Construct en UAV-gc.
  • Traditionele prijsaanbiedingen op basis van (RAW)bestekken al dan niet aangevuld met een Plan van Aanpak op het gebied van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid of Communicatie.

Voor de (besteks)voorbereiding, ontwerpberekeningen en bijbehorend tekenwerk werken wij, voor zover nodig, samen met gerenommeerde advies & ingenieursbureaus. We hebben het hier dan over vaste samenwerkingsverbanden waarmee in de achterliggende jaren al veel mooie projecten zijn gerealiseerd.

Activiteiten

Onze hoofdactiviteiten zijn achtereenvolgens:

Een specialisme binnen genoemde activiteiten is de aanleg en/of reconstructie van alle typen (diep)riool.

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op!

CONTACT OPNEMEN