Project omschrijving

Project overzicht

Plaats werk: Mijdrecht
Opdrachtgever : Dura Vermeer Infrastructuur B.V.
Opgeleverd : september 2013

Project details

Rioleringen en verhardingen
Bijzondere projecten

Zien hoe dit project is verlopen? kijk snel op : 24-uur Rondweg

In onderaanneming voor Dura Vermeer Infrastructuur zullen wij assisteren bij de uitvoering van dit project. Speciaal en extra uitdagend is de uitvoeringstijd. De rotonde zal in 9 dagen tijd gerealiseerd worden, waarbij er 24 uur per dag doorgewerkt wordt. Dit uiteraard om de overlast voor een van de drukste kruispunten in de gemeente zo kort als mogelijk te houden. Dit kruispunt is een belangrijke ontsluiting van het Industrieterrein, maar ook van het centrum van Mijdrecht.

Een project als dit brengt allerlei ‘ongewone‘ aandachtspunten met zich mee, zoals aanvoer materialen op tijd op het werk, voorbereid zijn op extra inzet of uitvallen van materieel in de nachturen, etc. Maar ook de planning moet strak nagestreefd worden omdat er geen mogelijkheden zijn om uitloop op te vangen. Elke bewerking staat achter elkaar gepland en de volgende ploeg voor opvolgende werkzaamheden staat dus al weer klaar.

  • Het opbreken van de oude kolken en kolkleidingen;
  • Het uitgraven / aanvullen van nieuwe cunetten c.q. groenstroken;
  • Het aanbrengen van de nieuwe fundering bestaande uit 30cm zand, wegendoek en 50cm mengkorrelmix onder de rijweg;
  • Het aanbrengen van de nieuwe fundering bestaande uit wegendoek en 25cm mengkorrelmix onder het fietspad;
  • Het aanbrengen van hoofdriool PVC 315mm, incl. uitstroombak, uitleggers en nieuwe kolken;
  • Aanvullen van de groenstroken en afwerken bermen.

De werkzaamheden moeten in goed en nauw overleg moeten plaatsvinden met Dura Vermeer en de andere onderaannemers. Om dit zo optimaal als mogelijk voor te bereiden, is er voor gekozen om dit project als een LEAN-project te organiseren.

Dat betekent dat wij in de voorbereiding een aantal bijeenkomsten hebben gehad met alle onderaannemers, Dura Vermeer en ook de gemeente De Ronden Venen. Hierin is de planning uitgewerkt, zodanig dat iedereen de werkzaamheden snel kan uitvoeren en de partijen elkaar niet in de weg lopen. De communicatie tussen de partijen wordt op deze wijze opgestart om het begrip voor een ieders werkzaamheden te kweken.

Daarnaast is er ruim contact geweest met de brandweer om de mogelijkheden voor uitrukken af te stemmen.

Dat dit project een uitdaging was, was vooraf bekend. Maar door externe factoren, zijn de omstandigheden voor de uitvoering aanzienlijk complexer geworden.

Zo heeft het na een lange droge periode voor de start van dit werk vanaf 10 september enkele dagen volop geregend. Vanzelfsprekend word de uitvoering niet makelijker en de motivatie hier niet beter van. Daarnaast bleken er vele oude en nieuwe kabels & leidingen letterlijk “in de weg” te zitten voor de ontgraving van het nieuwe wegcunet.En tenslotte is de vooraf ingeschatte hoeveelheid grondwerk ruimschoots overschreden, waardoor er aanzienlijk meer inzet van man en materieel gevraagd werd.

In de voorbereiding is er veel aandacht besteed om goed voorbereid aan de start van het project te verschijnen. Helaas zijn er altijd zaken die je niet onder controle kunt hebben zoals de weersomstandigheden en onbekende/ verkeerd liggende kabels & leidingen of een andere grondsamenstelling dan dat de rapporten aangeeft.

Des ter meer is het een bijzondere prestatie dat wij in staat zijn geweest om de klus binnen de gestelde termijn van 9 dagen te klaren in goed overleg en met goede samenwerking tussen de onze opdrachtgever, Dura Vermeer, en de andere partijen die in onderaanneming hebben gewerkt zoals De Bruyn (leverantie zand en grond) en Bevanos (straatwerk).

Het werk is op woensdagmorgen 18 september 2013 opgeleverd en opengesteld voor het verkeer door een officiële handeling door wethouder P. Palm van de gemeente De Ronde Venen. Bijzonder leuk was dat naast Dura Vermeer, ook wij als Mijdrechtse onderneming die het project mede tot een succes heeft gemaakt specifiek benoemd werden en complimenten mochten ontvangen.

Het eindresultaat wordt door de burgers als zeer positief ervaren, getuige de vele reacties die wij vanuit Mijdrecht en omstreken hebben ontvangen.

Aan het einde van deze uitdagende klus overheerst een trots gevoel door de inzet en passie van alle medewerkers die namens Fronik Infra op dit project werkzaam zijn geweest.

Hierbij mogen ook de externe hulptroepen niet vergeten worden!    BEDANKT!!

Dit project is zeker een bijzondere ervaring voor ons bedrijf doordat we 24 uur door hebben gewerkt, 9 dagen achter elkaar. Dat vereist een andere planningsmethode en voorbereiding. Achteraf kunnen we stellen dat we dit goed voor elkaar hebben, ondanks dat dit de eerste ervaring is. Ook is dit de eerste keer dat we bijvoorbeeld een grader met Total station op ons project aan het werk hebben gehad om de onderbaan voor het asfaltwerk nauwkeurig op hoogte af te werken. Een materieelstuk vol techniek met handmatige en computergestuurd precisie.