Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Aalsmeer
Duur : april t/m november 2023

Project details

Rioleringen en verhardingen

Reconstructie van riool en bestrating van een drukbezochte winkelstraat, waarbij de veiligheid van winkelend publiek en bereikbaarheid van winkels van groot belang was. Hiervoor hebben wij een plan van aanpak geschreven en dit bleek uiteindelijk het winnende plan van aanpak te zijn. Inzet van een eigen omgevingsmanager en inzet van een bouwapp, hebben bijgedragen aan de positieve beleving van de winkeliers.