Project omschrijving

Project overzicht

Plaats werk : Amstelveen
Opdrachtgever : Gemeente Amstelveen
Opgeleverd : september 2011

Project details

Rioleringen en verhardingen

Projectinfo:

21 St Verwijderen bomen
6.000 Eh Het opbreken van verhardingen
140 M1 Het uitvoeren van rioleringswerken
400 M3 Het uitvoeren van grondwerken
3.700 M2 Het uitvoeren van funderingswerken en   straatlaag
330 Ton Het uitvoeren van asfaltwerken
4.600 Eh Het uitvoeren van bestratingswerken
95 St Het aanbrengen van wegbebakening en   meubilair
1 Pm Het uitvoeren van bijkomende werken