Project omschrijving

Project overzicht

Plaats werk : Amsterdam
Opdrachtgever: Waternet
Opgeleverd : februari 2008

Project details

Rioleringen en verhardingen

Projectinfo:

180 m2 Opbreken   van diverse verhardingen aan betonstraatstenen, betontegels en ongebonden   verhardingslaag
150 m1 Treffen   voorzieningen tegen inkalven sleuf
420 m1 Aanbrengen   persleiding van PVC-PE Ø 250mm, sleufdiepte 1,0-1,5 meter
1 Eur Bronbemaling   aanbrengen, in standhouden en verwijderen
270 m1 Toepassen   bemaling t.b.v. leiding
3 stuk Flens   T-stuk DN 250/250/250mm, EU-stuk DN 250mm en trekvast, X-stuk DN   250mm en PE-stuk DN 250mm trekvast PE Ø 250mm. T-stuk schrap-zetten tussen   doorgezaagde buis en opgemonteerd X-stuk (t.b.v. opvangen spatkracht.).   Werkzaamheden uitgevoerd in weekend.
1 stuk Flens   T-stuk DN 250/250/250mm, EU-stuk DN 250mm en trekvast, RO-stuk DN   250mm en flens Q-stuk (90 graden). Verbinding afsluiter en hulpstukken d.m.v.   flens met pakking en bouten, verbinding op bestaande gietijzeren buis.   Werkzaamheden uitgevoerd in weekend.
1 stuk Maken   aansluiting op bestaande betonnen inspectieput
2 stuk Aanbrengen   spindelput d.m.v. metselwerk
1 Eur Werkzaamheden   deels uitvoeren in licht verontreinigde grond volgens BRL SIKB   7000, protocol 7001
420 m1 Afpersen   rioolleiding
52 are Herstel   bermbegroeiing
1 Eur Maatregelen   t.b.v. Veiligheids- en gezondheidsplan
1 Eur Inmeten en   verwerken revisiegegevens