Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Waternet te Amsterdam
Duur : vierde kwartaal 2021 t/m eerste kwartaal 2022

Project details

Rioleringen en verhardingen

Normaliter verzorgd Waternet de werkvoorbereiding van projecten in eigen beheer, maar voor deze projecten laat zij dit aan de aannemer over.

Dit betekent dat wij voor deze projecten ook zorg dragen voor het uitwerken van:

 • Uitwerken uitvoering en detailtekeningen;
 • Opstellen Plan van Aanpak uitvoering, V&G-plan, bemalingsplan, verkeersplan, maatregelenplan Kabels & Leidingen;
 • Voeren van overleg en communicatie met opdrachtgever en betrokken instanties;
 • Aanvragen van alle benodigde vergunningen.

1. Relinen zinker Buitenveer te Weesp

Binnen dit project dragen wij zorg voor het relinen d.m.v. een constructieve kous door een bestaand betonriool Ø  700 mm, totaal circa 36 m. Inclusief alle bijkomende werken.

2.Relinen zinker Gerrit van den Boschpad te Amsterdam

Binnen dit project dragen wij zorg voor het relinen d.m.v. een constructieve kous door een bestaand gietijzeren riool Ø  300 mm, totaal circa 25 m. Inclusief alle bijkomende werken.

3.Inbouwen T-stukken in persleidingen aan de Laarderhoogtweg e.o. te Amsterdam

 • Draaiboek opgesteld door Waternet  afstemmen  met afdeling Bemaling.  Inclusief voorleggen en verkrijgen goedkeuring van de Gemeente Amsterdam;
 • Het gaat hier om het tussen bouwen van een 4-tal T-stukken in bestaande PVC-persleidingen Ø 250-400mm;
 • Ontgraven bouwput t.p.v. aan te brengen T-stuk met bijkomende werken. Tijdelijk pompgat d.m.v. afzetting bouwkuip met stalen rioolplaten;
 • Na sein drukloos van afdeling Bemaling visueel controleren of druk van de leiding af is en het persriool vrij leeg loopt;
 • Gat boren in bovenzijde bestaande PVC-persleiding. PVC-persleiding leegpompen en lozen op naastgelegen inspectieput transportriool VW-stelsel;
 • Leveren en inbouwen van diverse hulpstukken, waaronder:
  • Aquafast Flens Adaptor van gietijzer;
  • Flens-Flens-T-stuk van gietijzer;
  • Gietijzeren schuifafsluiter met spindelverlenger en straatpot;
  • PE-valbuis voor persriool in inspectieput van het VW-rioolstelsel, inclusief beugels en toebehoren t.b.v. vastzetten;
  • PE-bochtstuk;
  • Aquafast overgangsstuk PVC/PE;
  • Flens-Flens-Muurdoorvoerstuk t.b.v. inspectieput, van gietijzer.
 • Gereedmelding bij Afdeling Bemaling. Opstarten gemaal door derden, waarna visuele controle op waterdichtheid verbindingen door Fronik Infra.