Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Installatiebedrijf J.C. Barendse
Duur : oktober  t/m november 2020

Project details

Rioleringen en verhardingen

Het OLVG West in Amsterdam verplaatst haar entree. Hiervoor moest de riolering inpandig aangepast worden in verband met het verwijderen van de pompputten en het aanbrengen van heipalen.

De complexiteit van dit werk was dat er geen duidelijke tekeningen waren van alle leidingen en dat de afvoeren gewaarborgd moesten blijven. In eerste instantie zijn alle leidingen in het zicht gebracht om van daaruit het plan van aanpak te maken.

We hebben als eerste zoveel als mogelijk de nieuwe afvoerleidingen, HWA en VWA van PVC Ø 315mm aangebracht zonder de aanwezige leidingen te onderbreken en rekening te houden met de toekomstige boorpalen en liftput voor de te plegen uitbreiding. Door derden zijn er nieuwe pompputten geplaatst waarop wij  de leidingen moesten aansluiten.

De vrijdag voor het grote overkoppelen hebben wij de gehele HWA leiding kunnen koppelen op de bestaande leidingen en drainage. Dit kon omdat er geen neerslag viel en ook niet werd verwacht.

De grote overkoppeling van de VWA leiding en persleidingen van de oude naar de nieuwe situatie hebben we op een zaterdag uitgevoerd in verband met de afwezigheid van de polikliniek hierdoor hadden we minder aanvoer van afvalwater. Bij het overkoppelen moesten wij 2 VWA afvoeren en 2 persleidingen koppelen waarbij de bestaande leidingen ook verwijderd moesten worden.

Het nodige leidingwerk is uitgevoerd in PE-materiaal en voorzien van de nodige PE-lasmoffen, HPE voorlaskragen en Multi/Joint koppelingen.

Op het einde van de dag is het systeem getest en geconstateerd dat het geheel werkte. Onze opdrachtgever was meer dan zeer tevreden over onze aanpak en expertise en zodoende hebben wij een mooie klus afgesloten.