Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Stam & Co
Plaats : Amsterdam
Uitvoering : februari 2015 t/m april 2015

Project details

Rioleringen en verhardingen
Bijzondere projecten

De werkzaamheden dienden te worden uitgevoerd onder veiligheidsklasse 3T, waaronder asbestverontreiniging. Naast het gebruik van de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen, het correct inrichten van het werkterrein in een zogenaamde schone & verontreinigde zone, is er ook een mobiele wasinstallatie ingezet op het werk, om de uitgaande voertuigen schoon te spuiten.
7.500 M3 Saneren van grond uit kabel- en leidingsleuven en rioolsleuven
13.000 Ton Vervuilde grond afvoeren naar verwerkingsinrichting
10.000 M2 Kunststofinlage leveren en aanbrengen in ontgraven cunet
5.910 M3 Zand leven en verwerken in cunet
12.250 M2 Zandbaan profileren en verdichten
6.000 M2 Straatlaag van zand leveren, aanbrengen verdichten en profileren. Dikte 5-10cm
5.900 M2 Verharding van beton, SBB tegels en prefab betonplaten opnemen. Na gereedkomen sanering en rioolwerken opnieuw aanbrengen.
2.000 M2 Gebakken klinkers leveren en aanbrengen
165 St Prefab industrieplaten leveren en aanbrengen
400 M2 Vrijmaken spoorconstructie van verharding, spoorrails en ballastmateriaal. Na gereedkomen sanering en rioolwerken opnieuw aanbrengen
150 M1 Spoorconstructie tijdelijk uitnemen . Na gereedkomen sanering en rioolwerken opnieuw aanbrengen
1 Pm Tijdelijke voorzieningen afsluiten riool en toepassen bemaling rioolsleuf
320 M1 Bestaand PVC riool verwijderen ø200-400mm. Incl. bijbehorende inspectieputten
2.000 M1 Riolering van beton en PVC leggen ø200-500mm
54 St Prefab inspectieputten plaatsen, inclusief putranden
21 M1 Regenwateruitlaat trekvast aanbrengen dom trekstangconstructie
60 M1 PVC perceelslozingen ø125 mm leveren en leggen
2.600 M2 Menggranulaat, dik 20cm, leveren een aanbrengen als funderingslaag
2.000 M1 Visuele inspectie nieuw aangelegde riolering. Inmeten en verwerken revisiegegevens