Project omschrijving

Project overzicht

Plaats werk: Amsterdam
Opdrachtgever : Breevast B.V.
Opgeleverd : juni 2012

Project details

Upgrade bedrijfsterreinen

Projectinfo:
Het renoveren van de asfaltverharding nabij de blokken 36 en 37

Herstellen van   de verharding grenzend aan de bedrijfspanden
Freeswerk   t.b.v. herstel bestaande asfaltverharding en t.p.v. aansluiting nieuw op   bestaand werk
Aanbrengen uitvullaag   van asfalt
Aanbrengen van   toplaag van asfalt, incl. kleeflaag
Aanbrengen van   nieuwe belijning van wegenverf