Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Germieco Aannemings- en hoveniersbedrijf
Duur : juni t/m oktober 2018

Project details

rioleringen-en-verhardingen

Rioolreconstructie

4,0 st Tijdelijk opvangen van perceelslozingen
215,0 m Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf
215,0 m Aanbrengen rioolleiding beton 700 mm 1,5 – 2,0 m
260,0 m Aanbrengen rioolleiding PVC 250/400/630 mm 1,0 – 1,5 m
4,0 st Aansluiten perceelslozing van PVC ø 160 mm op inspectieputten
144,0 m Aanbrengen kolklozing PVC 125 mm 0,5 – 1,0 m
24,0 st Aansluiten van straat / trottoirkolk. 0,5 -1,0 m
20,0 m Aanbrengen persleiding PE 160 mm 0,5 – 1,0 m
215,0 m Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf d.m.v. rioolkisten. Type kist is een zogenaamde enkelgeleide rolslede systeem. Inclusief tijdelijke voorziening van lage bouwhekken als valbeveiliging rondom sleuf
215,0 m Schottenbaan t.b.v. opstelling heikraan en rupskraan
6,0 st Voorzieningen t.p.v. kruisingen van Kabels & Leidingen rioolkisten
162,0 st Leveren en aanbrengen paal van naaldhout, lang 11,0m en puntomtrek minimaal 450mm. Palen na op hoogte brengen voorzien van mesbanden
73,0 st Aanbrengen van prefab betonkesp 1.150 x 400 x 250mm. Polystyreen leveren en aanbrengen op op te storten kesp. Kesp op storten met te leveren beton. Kesp d.m.v. te leveren hakkelbout verbinden met houten paal
215,0 m Aanbrengen rioolleiding gietijzer 400 mm 2,0 – 2,5 m. Inclusief verwijderen oude te vervallen rioolleiding van gietijzer tot 400 mm
10,0 st Verwijderen putrand met deksel.
60,0 cm Opmetselen putschacht inw. 0,66 x 0,66 m, inclusief leveren metselstenen en specie
15,0 st Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Afmeting vierkant 800,0 en 1.000,0 mm
1,0 st Samenstellen vuilwaterput 0,66 x 0,66 m (stelring), inclusief leveren metselstenen en specie
4,0 st Aanbrengen putrand met deksel d.m.v. stelringen en te leveren Poltec hechtmortel
1,0 st Aanbrengen schildmuur van metselwerk), inclusief leveren metselstenen en specie
6,0 st Maken aansluiting op rioolput d.m.v. boren
60,0 m Verwijderen rioolleiding beton 400 – 600 mm 1,0 – 1,5 m
170,0 m Verwijderen rioolleiding PVC 200 – 400 mm 1,0 – 1,5 m
215,0 m Leveren en aanbrengen kunststof voering in riool, kousmethode
445,0 m Toepassen bronbemaling t.b.v. leiding, inclusief pompen, debietmeters en zandvangers
1,0 st Bron/spannings-bemalingsinstallatie plaatsen, onderhouden en naderhand weer verwijderen. Betreft installatie t.b.v. om pompen vuilwaterriool
1.300,0 m Leegmaken persleiding Ø 376 – 600 mm
20,0 m Leveren en aanbrengen persleiding PE 160 mm 0,5 – 1,0 m
5,0 m Leveren en aanbrengen persleiding PE 500 mm 1,0 – 1,5 m
207,0 m Meeleggen persleiding HDPE 500 mm. Inclusief leveren en aanbrengen van spiegellassen en/of elektrolasmoffen
20,0 st Aanbrengen van diverse gietijzeren hulpstukken als afsluiters en flenzen
215,0 m Verwijderen persleiding PVC 200 – 400 / 400 -600 mm 1,0 – 1,5 m
100,0 m Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m)
672,0 m Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
210,0 m Controleren persleiding Ø 470 mm op waterdichtheid.
1,0 EUR Het inmeten en verwerken van schetskaartgegevens
800,0 m3 Grond, ongeschikt voor hergebruik, afvoeren naar Grondbank Amsterdam
800,0 m3 Zand aanvoeren vanaf loswal opdrachtgever
300,0 m3 Zand vervoeren naar depot. Opladen in depot en terug vervoeren naar werk
1,0 EUR Afvoer van vrijkomende rioleringsmaterialen (beton, PVC, gietijzer en hout). Inclusief stortkosten
1,0 EUR Inrichten, onderhouden en weer opruimen van werkterrein