Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Amsterdam / Dienst Waternet
Duur : september t/m november 2018

Project details

Rioleringen en verhardingen

Tijdelijke bouwkuip ten behoeve van rioolgemaal wordt volledig trillingsvrij aangebracht.

330,0 m2 Asfaltverharding teervrij en dik 17 cm en onderliggende fundering dik 25 cm opbreken. Inclusief benodigd zaagwerk, totaal 124 m1. Inclusief vervoeren naar verwerkingsinrichting, exclusief stortkosten
391,0 m2 Frezen van teervrij asfalt dik 35 mm
475,0 m2 Straatbakstenen 195 m2, betonstraatstenen 24 m2 en betontegels 260 m2 opbreken. Inclusief opbreken onderliggende fundering dik 20-25 cm. Inclusief vervoeren naar verwerkingsinrichting, exclusief stortkosten
182,0 m1 Betonbanden, diverse afmetingen, opbreken. Inclusief vervoeren naar verwerkingsinrichting, exclusief stortkosten
40,0 m1 Graven proefsleuven
1,0 EUR Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, opvangen van perceelslozingen
4,0 m1 Aanbrengen PVC-riool Ø 200 mm, diep 0,5 – 1,0 m
64,0 m1 Aanbrengen PVC-riool Ø 250 mm, diep 1,5 – 2,0 m
34,0 m1 Aanbrengen PVC-riool Ø 250 mm, diep 2,0 – 2,5 m
18,0 m1 Aanbrengen PVC-perceelslozingen Ø 125 mm
22,0 m1 Aanbrengen HDPE-persriool Ø 125 mm, diep 1,0 – 2,0 m
24,0 m1 Meeleggen HDPE-persriool Ø 125 mm
110,0 m1 Doorvoeren HDPE-persriool Ø 125 mm. Inclusief leveren en aanbrengen van afstandhouders met een h.o.h.-afstand van 1,0 m
25,0 m1 Treffen voorzieningen tegen inkalven rioolsleuf en t.p.v. 2 stuks kruisingen met Kabels en Leidingen. Beiden voor aanleg gietijzeren riool
18,0 st Houten heipalen, lang 10-15 m en puntomtrek 490 mm, leveren en aanbrengen. Inclusief op hoogte maken palen. Prefab betonkespen 1.150 x 400 x250 mm aanbrengen op houten palen, inclusief bevestiging op paal en opstorten met beton
25,0 m1 Aanbrengen Gietijzeren riool Ø 300 mm, diep 2,0 tot meer dan 3,0 m
12,0 st Verwijderen putrand, waarvan 11 stuks t.b.v. hergebruik
500,0 cm Opmetselen putschacht met te leveren metselklinkers en specie
6,0 st Plaatsen prefab betonput, waarvan 5 stuks 600 x 600 mm en 1 stuk 1.250 x 1.250 mm
12,0 st Putranden (opnieuw) aanbrengen m.b.t. te leveren metselklinkers en specie
4,0 st Aanbrengen schildmuren met te leveren metselklinkers en specie
5,0 st Maken aansluiting op rioolput met te leveren metselklinkers en specie
142,0 m1 Verwijderen betonriool < Ø 400mm
47,0 m1 Verwijderen onderheid gietijzeren riool < Ø 400 mm
5,0 st Renoveren inspectieput bestaande uit herstel metselwerk
20,0 m1 Trillingsarm aanbrengen en verwijderen van stalen damwand, lang 9,0 m. Inclusief tijdelijk dubbel stempelraam HEA 400 mm. Betreft kuip t.b.v. rioolgemaal
4,0 st Trillingsvrij aanbrengen schroefpalen t.b.v. rioolgemaal
26,0 st Trillingsarm leveren en aanbrengen palen riolering d.m.v. voorboren en drukken
3,0 wk Monitoren trillingen, inclusief monitoringsplan, d.m.v. twee trillingsmeters
120,0 m1 Toepassen bronbemaling en ter plaatse van rioolgemaal spanningsbemaling
1,0 st Aanbrengen, onderhouden en weer verwijderen van ompompvoorziening. Inclusief alarmeringsinstallatie
475,0 ton Grond en zand vervoeren
800,0 m2 Afwerken bestaande onderbaan van zand en straatlaag van zand dik 50 mm leveren en aanbrengen
320,0 m2 Hydraulisch menggranulaat, dik 30cm, leveren en aanbrengen. Inclusief profileren en verdichten
123,0 ton Asfalt, in 3 lagen totaal 16 cm dik, leveren en aanbrengen. Inclusief benodigde kleeflagen
1,0 EUR Markeringen van thermoplast leveren en aanbrengen. Totaal 3,7 m2 figuratie en 50 m1 lengte markering
151,0 m1 Betonbanden, van diverse afmetingen, aanbrengen. Tekortkomend materiaal bijleveren
489,0 m2 Straatbakstenen 195 m2, betonstraatstenen 24 m2 en betontegels 270 m2 opnieuw aanbrengen. Tekortkomend materiaal bijleveren
14,0 st Aanbrengen anti parkeerblokken (180 x 750 x 1.225 mm)
130,0 m1 Reinigen en inspecteren riolering, inclusief rapportage
1,0 EUR Afpersen persleiding
1,0 EUR Toepassen loopschotten, rijplaten, V&G-maatregelen en bouwhekken
10,0 st Toepassen stamommanteling
1,0 EUR Inmeten en verwerken revisiegegevens en schetskaartgegevens
1,0 EUR Deels uitvoeren werkzaamheden buiten reguliere werktijden