Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Waternet
Duur werk: mei t/m oktober 2017

Project details

Rioleringen en verhardingen

1 EUR Graven proefsleuven
1 EUR Tijdelijke voorzieningen afsluiten riool
80 m1 Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf
2.035 m1 PVC-riool Ø 160-500mm leggen. Sleufdiepte variërend van 1,0 tot 2,5m
204 m1 Strabusil drainage Ø 160mm meeleggen. Inclusief plaatsen van 6 stuks doorspuitputten van beton
95 st Verwijderen putrand met deksel en opslaan t.b.v. hergebruik
90 cm Opmetselen putschacht met te leveren metselklinkers
84 st Samenstellen vuilwaterput van betonnen bodemplaat, stelringen, afdekplaat, stroomprofiel en benodigd metselwerk. Inclusief aanbrengen putrand met deksel
14 st Maken aansluiting nieuwe rioolbuis op bestaande en nieuwe inspectieputten
31 st Aanbrengen schildmuur van metselwerk met leveren metselklinkers
1.166 m1 Verwijderen betonriool < 400mm, buiten rioolsleuf. Inclusief opnemen van 76 st inspectieputten van metselwerk
332 m1 Verwijderen PVC-riool Ø 200-400mm, buiten rioolsleuf. Inclusief opnemen van 19 st inspectieputten van beton
472 m1 Volvloeien rioolleiding van beton/PVC Ø 250/300mm
1.375 m1 Bemaling rioolsleuf
3.170 m1 Perceel- en kolklozing PVC Ø 125mm leggen. Inclusief een 150-tal inlaten maken op rioolputten en 80 stuks inlaten maken op PVC-riool
2000 m1 Verwijderen rioollozing van PVC Ø 125mm in gelijke sleuf als nieuw tracé van lozingen
300 ton Overtollige grond afvoeren naar depot TOP Duivendrecht, stortkosten voor rekening opdrachtgever
400 ton Zand, ter beschikking gesteld door opdrachtgever, ophalen op loswal van gemeente en vervoeren naar werk
400 ton Afvoeren vrijkomend rioleringsmateriaal van beton naar depot Paro, stortkosten voor rekening opdrachtgever
9 st Afvoer vrijkomend PVC-materiaal naar WAVIN, gerekend met 9 ritten. Stortkosten voor rekening opdrachtgever
1.375 m1 Uitvoeren visuele inspectie van het hoofdriool
1 EUR Verkeersmaatregelen aanbrengen, onderhouden en naderhand weer verwijderen. Verzorgen V&G maatregelen
1 EUR Inmeten en verwerken revisiegegevens voor hoofdriool en lozingen