Project omschrijving

Project overzicht

Plaats :Amsterdam
Opdrachtgever : Waternet, sector afvalwater
Opgeleverd juli 2013

Project details

Rioleringen en verhardingen

Projectinfo:

135 M2 Diverse elementen verhardingen opnemen
45 M1 Betonbanden opnemen
251 M1 Bronbemaling, eenzijdig langs sleuf
33 M1 Opnemen oude riolering ø300/400 in sleuf
40 M1 Opnemen oude huisaansluitingen
85 M1 Aanbrengen PVC ø125mm
92 M1 Aanbrengen beton ø500mm
8 M1 Voorzieningen inkalven sleuf (sleufbekisting)
10 St Aanbrengen betonput 80x80cm
5 St Maken aansluiting op oude put
3 St Maken stroomprofiel in put 88x88cm
10 St Diverse puthalzen opmetselen
10 St Plaatsen putkop
133 M1 Reiniging en inspectie nieuw riool
1 Pm Revisiewerk van riolering.

Een en ander uitgevoerd in de Borneostraat, bij druk doorgaand verkeer en
in nabijheid van een trambaan. Ondergronds was de moeilijkheidsgraad
hoog, wegens een overdaad aan kabels, leidingen en bestaande persriolen.