Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Waternet Amsterdam
Duur werk : gefaseerd vanaf mei 2018

Project details

rioleringen-en-verhardingen

Binnen dit project worden de hemelwaterriolen vooruitlopend op het onderhoud van de verhardingen vervangen. Ook zit er een stuk relinen van betonnen riool in onze opdracht. Ons werkgebied bevind zich op de Gooiseweg tussen het Prins Bernhardplein en het BP-tankstation. Het  omvat grofweg het aanleggen van 365 meter HWA riool, verwijderen van 260 meter beton riool inclusief het opbreken van de verhardingen.

Omdat de Gooiseweg een hoofdverbindingsroute is tussen Amsterdam Centrum, Rijkswegen A10, A9 en Amsterdam Zuid-Oost kent deze een hoge verkeers-intensiteit. Hierdoor kan deze weg niet zondermeer worden afgesloten. Binnen dit project werken wij aan de hand van een door Amsterdam opgesteld BLVC-plan. Hierin hebben wij 7 tijdvakken en bijhorende afzettingen  aangereikt gekregen waarbinnen wij onze werkzaamheden dienen te realiseren.  Een aantal van deze tijdvakken vielen in het weekend, en ook inzet van dubbele ploegen was noodzakelijk om de harde eindtijd van het betreffende tijdvak te kunnen halen.  De logistieke puzzel en gevraagde inzet waren een uitdaging in dit werk.

Door  afstemming met de verschillende werkorganisaties van gemeente Amsterdam en onze tomeloze inzet we hebben met een strakke planning en uitvoering de fase 3 en 7  met succes gerealiseerd en is het contract gerelateerde weekendwerk afgerond. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan fase 6 van het project, en worden de 3 overige fases ingepland door de opdrachtgever.