Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Waternet
Plaats: Amsterdam
Periode: 8 september 2014 t/m 30 januari 2015

Project details

Rioleringen en verhardingen

Uit te voeren werkzaamheden:

120 M Aanbrengen PVC-hoofdriool ø 250mm, diep 1,0-2,0m
374 M Aanbrengen PVC-hoofdriool ø 315mm, diep 1,0-2,0m
20 M Aanbrengen PVC-hoofdriool ø 400mm, diep 1,0-1,5m
269 M Aanbrengen perceelslozingen ø 125mm, diep 0,5-1,0m
10 St Aansluitingen ø 125/160mm maken op rioolput
344 M Treffen voorzieningen tegen inkalven rioolsleuf
257 St Heipalen, lang 7,0m leveren en inheien. Inclusief aanbrengen 118 stuks kespen
338 M Aanbrengen gietijzer hoofdriool ø300mm, diep vanaf 2,5m
49 St Verwijderen putrand
2 St Aanbrengen stroomprofiel in putten 44X66/66X66cm, inclusief leveren metselstenen
1.187 Cm Opmetselen putschacht van putten 44X66/66X66cm, inclusief leveren metselstenen
18 St Opmetselen puthals t.b.v. putten 44.55/55×55/70x70cm
14 St Aanbrengen prefab inspectieputten van beton
7 St Schildmuur van metselwerk leveren en aanbrengen
27 St Maken aansluitingen op rioolput
25 St Aanbrengen putrand met deksel
22 M Verwijderen PVC hoofdriool ø200-400mm
194 M Verwijderen beton hoofdriool <400mm, diep 1,0-1,5m
12 M Verwijderen onderheid gietijzer riool < ø400mm
30 St Verwijderen gemetselde inspectieput
642 M Volvloeien vervallen hoofdriool
180 M Verwijderen rioollozing in en buiten rioolsleuf
857 M Toepassen bronbemaling, inclusief bemalinginstallatie met alarmeringsinstallatie
6.480 Ton Grond/zand vervoeren
70 Ton Afvoeren en storten rioleringsmateriaal
132 M Aanbrengen PVC Kolklozing ø125mm, inclusief 32 stuks aansluitingen op kolken
27 Wkn Gebruik directieverblijf, meetinstrumenten, maatregelen V&G en toepassen bouwhek
857 M Reiniging en inspectie riolering
670 M Toepassen stalen rijplaten
1 Eur Revisiewerk riolering verwerken