Project omschrijving

Project overzicht

Plaats werk : Amsterdam
Opdrachtgever : Waternet
Opgeleverd juni 2013

Project details

Rioleringen en verhardingen

Projectinfo :

120 M1 Zagen asfalt
400 M2 Asfalt, incl. gebonden fundering opnemen en afvoeren
280 M2 Diverse elementenverhardingen opnemen
120 M1 Betonbanden opnemen
120 M1 Asbestcementleiding ø150mm opnemen en afvoeren
130 M1 Vullen/volschuimen oud betonriool ø400mm
20 M1 Opbreken en afvoeren oude PVC riool ø250mm
100 M1 Aanbrengen PVC ø400mm
80 M1 Aanbrengen PVC ø250mm
9 St Metselen en plaatsen inspectieputten
200 M1 Opbreken en afvoeren perceelslozingen
180 M1 Bronbemaling, eenzijdig langs de sleuf
1 Eur Eén en ander uitgevoerd onder saneringscondities (3T op basis van   lood)
1 Eur Alle vrijkomende grond afvoeren en aanvullen met schoon zand
180 M1 Reinigen en inspectie nieuw riool
1 Eur Revisiewerk van riolering

Het Zuideinde betreft een doorgaande (hoofd)fietsroute in Amsterdam Noord. Een van de eisen gedurende de uitvoering was dat de fietsroute gegarandeerd bleef. Daarnaast moest het Jacob groenplantsoen ten allen tijde bereikbaar blijven voor bewoners en hulpdiensten