Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : KVDM Bleiswijk B.V.  voor Gemeente Lansingerland
Duur : april t/m december 2020

Project details

Rioleringen en verhardingen

Dit werk voeren we uit in opdracht van KVDM Bleiswijk, waarbij we ook actief hebben bijgedragen aan het schrijven van het EMVI plan.

Voor dit werk waren de volgende onderdelen in het EMVI-plan van toepassing:

  1. Uitvoering werkzaamheden; hierbij moeten we vooral letten om zo min mogelijk overlast voor de bewoners te veroorzaken. De gemeente heeft bij het beoordelen van het EMVI-plan vooral gelet op effectiviteit, realiteit, uitvoerbaarheid en ontzorging.
  1. Duurzaamheid;  de gemeente hecht veel waarde aan duurzaamheid en heeft bij de beoordeling gelet op realiteit en in hoeverre de duurzaamheidsmaatregelen een meerwaarde voor het werk bieden.
  1. Afkoppelen dakoppervlak; gemeente wil zoveel mogelijk dakoppervlak afgekoppeld zien.

KVDM Bleiswijk & Fronik Infra B.V. scoorde bij inschrijving de hoogste waardering voor haar Plan van Aanpak