Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : BEL combinatie, Gemeente Blaricum
Uitvoeringsduur : januari t/m juli 2017

Project details

Rioleringen en verhardingen

Renovatie Molenveenweg, Korte Molenweg, Eerste Molenweg, Capittenweg, Schapendrift en Kerklaan.

46 st Divers straatmeubilair opnemen, afvoeren en storten
30 st Graven proefsleuven en treffen beschermende voorziening t.b.v. kabels & leidingen
8.430 eh Verhardingsmaterialen opnemen en opslaan t.b.v. hergebruik m.u.v. betontegel. 250 m2 betonstraatstenen, 5.700 m2 gebakken w.f. en d.f., 150 m2 betontegels, 2.240 m1 opsluitingen en 90 m2 grind/split
61 st Straatkolken van beton opnemen, afvoeren en storten
960 m1 Betonriool Ø 250-450mm opnemen, afvoeren en storten
865 m1 PVC/Gres-riool van huis- en kolkleiding opnemen, afvoeren en storten
19 st Inspectieput, inclusief putrand, opnemen – afvoeren en storten
20 st Stamommanteling toepassen
40 st Bomen rooien, vrijkomend hout afvoeren en storten
20 are Bermen frezen
1 are Begroeiing verwijderen, vrijkomend hout afvoeren en storten
3.900 m3 Grond/zand ontgraven uit cunetten (1.500m3) en rioolsleuven (2.400m3). Inclusief vervoeren naar depot en/of plaats van verwerking
1 p.m. Bronbemaling plaatsen, onderhouden en verwijderen. Treffen voorzieningen tegen inkalven rioolsleuf. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool
1.640 m1 PP en PVC-hoofdriool Ø 250-400mm, leveren en leggen
35 st PE-inspectieput Ø 600mm leveren en plaatsen, inclusief bijbehorende putrand
9 st Betonnen inspectieput 1.000 x 1.000 mm leveren en plaatsen, inclusief bijbehorende putrand
2 st Maken aansluitingen op rioolput
5 st Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen
3 st Betonnen stuwputten leveren en plaatsen, inclusief bijbehorende putrand
3 st Noodaansluitingen aanbrengen
412 m1 PVC-buis Ø 125mm als huisaansluiting leveren en aanbrengen. Inclusief 86 stuks opboringen en voorzien van PVC-knevelinlaat
430 m1 PVC-buis Ø 125mm als kolkleiding leveren en aanbrengen. Inclusief 46 stuks opboringen en voorzien van PVC-knevelinlaat
94 st Straatkolk van PVC/Gietijzer leveren en stellen
11 st Bestaande straatkolken opnieuw stellen
1.632 m1 Riool reinigen en uitvoeren visuele inspectie
1 p.m. Inmeten en verwerken revisiegegevens
5.900 m2 Menggranulaat leveren en verwerken in fundering rijbaan, parkeervakken en inritten. Leverantie totaal 2.200 ton
5.500 m1 Opsluit- en gazonbanden leveren en stellen. Totaal 300 m1 vrijkomend uitwerk
6.200 m2 Straatlaag aanbrengen t.b.v. rijbaan, parkeervakken en trottoirs. Totaal 330 m3 zand en/of brekerzand leveren
5.400 m2 Gebakken klinkers w.f. en d.f. opnieuw verwerken, onder bijleveren inboet
60 m2 Betonstraatstenen leveren en verwerken
400 m2 Kunststofgrastegels en betontegels leveren en verwerken
5.400 m2 Herstraten gebakken klinkers w.f. en d.f., onder bijleveren inboet
20 are Bermen spitten of ploegen, egaliseren en inzaaien
2.000 m1 Toepassen tijdelijke afrastering met perkoenpalen en gladde draad langs ingezaaide bermen
1 p.m. Schoonhouden rijbaan. Toepassen afzettingen, kunststof loopschotten, rijplaten, bouwhekken.
1 p.m. Maken diverse werkplannen, hoogteplan etc.