Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Bussum
Plaats : Bussum
Uitvoering : 23 februari t/m 5 juni 2015

Project details

Rioleringen en verhardingen

Het werk is gelegen in 2 woonstraten met oudere woningen. Het opbreken van verharding is, samen met het rioolwerk, gefaseerd uitgevoerd. Hierbij mochten we niet meer dan 50m1 lengte verharding opbreken. Daarom zorgden we er dagelijks voor dat een gelijke lengte rijweg weer voorzien werd van een wegfundatie van menggranulaat als dat er opgebroken werd.
3.885 Eh Opbreken verhardingen van tegels, BSS,k linkers, banden en asfalt
430 M1 Opbreken put, putrand, kolken en betonbuis. Inclusief reinigen.
1 Pm Opbreken terreininrichting (verkeersbordpalen, afvalbak, palen, schampblok, betonnen bielzen, bomen, stob en begroeiing.
250 M1 Verwijderen gres huisaansluiting
100 M1 Verwijderen pvc kolkaansluiting
880-900 M3 Grond ontgraven en aanvullen rioolsleuf
810 M3 Grond ontgraven uit cunet
10 M3 Grond verwerken in cunet
852 M3 Grond vervoeren van en naar depot
1 Pm Tijdelijke voorzieningen afsluitingen riool en maatregelen kabels en leidingen
435 M1 PVC buis ø400mm leveren en aanbrengen, reinigen, inspectie en revisie
7 St Kunststof inspectieputten en putafdekkingen leveren en aanbrengen
70 St Trottoir en straatkolken van beton leveren en stellen
103 St Maken inlaat, incl standpijp en diverse hulpstukken
3.015 M3 Afwerken zandbed onder fundering
2.500 M3 Leveren en aanbrengen fundering van menggranulaat, dik 25 cm
4.270 Eh Aanbrengen straatwerk banden, klinkers, BSS en tegels
1 Pm Groenwerk, grondverbetering en plantwerk
5 St Uitvoeren verdichtingsmetingen
1 Pm Treffen voorzieningen veiligheidsklasse (basisklasse) en voorzieningen inkalven sleuf. Verkeersmaatregelen, bouwhekken, stamommanteling, huisvuil en tijdelijke bestrating ivm fasering.