Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : ABB Ontwikkeling B.V.
Duur project : oktober 2015 t/m januari 2016

Project details

Bouw en woonrijpmaken

1 pm Plaatsen, onderhouden en verwijderen van: verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, omleidingsroutes, toepassen rijplaten, ecologische voorzieningen, schoonmaken wegen, plaatsen bouwhekken, toepassen boombescherming.
1 pm Plaatsen, onderhouden en verwijden van open bemaling t.b.v. drooghouden te plegen ontgravingen.
1 Pm Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten bestaande vijver en t.b.v. afsluiten bestaand riool. Bestaande kabels 7 leidingen
165 Are Maaien en frezen grasveld
165 are Schonen terrein incl. verwijderen achter gebleven boomwortels
3.000 M2 Verwijderen funderingslaag 25 cm dik en wegendoek. Uitkomend materiaal afvoeren naar depot
20 Eh Opbreken, afvoeren en storten betontegels en banden.
50 M2 Opbreken, afvoeren en storten asfaltverharding.
3.795 M3 Grond ontgraven uit cunetten, rioolsleuven en plantvakken.  Uitkomende grond afvoeren naar depot.
13.545 M3 Grond/zand verwerken in cunetten, rioolsleuven, plantvakken, boomvakken, vijver, ophoging bouwkavels.
1.915 M3 Ophooggrond, teelaarde en bomengrond leveren.
9.140 M3 Zand leveren.
12.000 M3 Profileren van cunetten
15 Are Eggen groenvakken en taluds
35 M1 Drainagebuis ø80mm, kokosomhulling leveren en leggen. Incl. 1 drainageput.
820 M1 PVC-riool ø 250-315mm leveren en leggen. Incl. 22 stuks kunststof en 2 stuks betonnen inspectieputten. Incl. putranden van beton/gietijzer. Incl. reinigen en inspecteren riolering.
1 St Betonnen overstortput leveren en plaatsen. Incl. putrand en beton/gietijzer.
1 Pm Huisaansluit- en kolkleiding ø125-160mm leveren en leggen. Inclusief maken inlaten op hoofdriool.
5 St Tegelpadkolken van beton/gietijzer leveren en plaatsen
6 St Grindkoffer t.b.v. afvoeren regenwater bergingen leveren en aanbrengen.
12 M1 Hardhouten damwand leveren en plaatsen bij vijver. Damwand hoog 6m1 en voorzien van dubbele gordingen.
3.000 M2 Wegendoek leveren en aanbrengen.
2.800 M2 Menggranulaat leveren en verwerken als bouwweg. Laagdikte 25 cm.
2.700 M2 Straatlaag van zand leveren en verwerken. Laagdikte 5 cm
1.040 M1 Opsluitbanden 8×20 en 12×25 cm leveren en stellen.
15,36 M1 Z-elementen van beton leveren en stellen rondom boom.
406 M2 Betonstraatstenen zwart/roodpaars leveren en verwerken in parkeervakken
2.170 M2 Straatbaksteen dikformaat leveren en verwerken in rijweg en molgoten.
220 M2 Betontegels 30x30x5cm en 40x60x7cm leveren en verwerken.
55 St Industrieplaten, dik 14 cm. Leveren en aanbrengen.
16 Ton Asfaltverharding, dik 20 cm. Leveren en aanbrengen incl. kleeflagen
1.300 M2 Herstraten straatbakstenen dikformaat/
1 Pm Diverse groenvoorzieningen leveren en aanplanten, incl. nazorg
110 M1 Schermen van kastanjehout leveren en plaatsen. Schermhoogte 180 cm. Incl. palen.
72 M1 Staalmathekwerk leveren en plaatsen. Schermhoogte 180 cm. Incl. palen
140 M1 Takkenril, hoog 100cm, leveren en plaatsen
215 st Perkoenpalen ø6x120cm leveren en plaatsen van erfscheidingen
4 St Ketting met slot leveren en aanbrengen als afscherming vrije kavels
125 M2 Wandelpad bestaande uit wegendoek en Frans zeedennenschors dik 15 cm. Leveren en aanbrengen.
3 st Stalen zitbanken en afvalbakken leveren en plaatsen.
400 M3 Opschonen bestaande watergang. Uitkomend materiaal afvoeren naar depot.
1 pm Verhogen belevingswaarde bestaande vijver
25 M1 Verwijderen, afvoeren en storten hekwerk.
11 st Verkeersborden met paal leveren en plaatsen.
16 st Lichtmasten, hoog 600 cm, leveren en plaatsen. Incl. energiekabel (650 m1) en één schakelkast leveren en aanbrengen.
1 pm Revisiewerk voor riolering en wegen
Bijzonderheden:
Op dit landgoed is de instelling “Dijk en Duin” gevestigd. Deze specialistische GGZ-instelling behandeld o.a. volwassen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Dit betekent dat wij bijzonder veel aandacht moeten geven aan:
Veilige en afgesloten bouwplaats. In geen enkel geval mogen de patiënten de mogelijkheid geboden krijgen om de bouwplaats te betreden.
Bereikbaarheid voor nood-/hulpdiensten en leveranciers
Eenduidige omleidingroutes. Deze moeten keer op keer helder en duidelijk worden gecommuniceerd naar de facilitaire afdeling van de kliniek, nood- en hulpdiensten
In het geval er contact met patiënten ontstaat dient er alle aandacht uit te gaan naar een correcte en zorgvuldige en vriendelijke communicatie
Ook gelden er bijzonder gedrags- en bouwplaatsregels voor onze projectmedewerkers.
De planning van alle werken dient vooraf te worden vastgesteld en gecommuniceerd te worden naar de facilitaire afdeling.

Voor deze werkzaamheden is volgens een ecologisch werkprotocol gewerkt.
Daarnaast behoort het gebied tot een aardkundig monument, wat beschermende maatregelen vereist.