Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : ABB Ontwikkeling B.V.
Project duur: november 2016 t/m juli 2017

Project details

Bouw en woonrijpmaken

1 pm Uitzetwerkzaamheden
1 pm Plaatsen, onderhouden en verwijderen van: verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, omleidingsroutes, toepassen rijplaten, ecologische voorzieningen, schoonmaken wegen, bouwhekken, toepassen boombescherming.
1 pm Plaatsen, onderhouden en verwijderen van open bemaling t.b.v. drooghouden te plegen ontgravingen
1 pm Tijdelijke voorzieningen tbv afsluiten bestaand riool, bestaande kabels en leidingen.
410 are Maaien en frezen grasveld
1 pm Opschonen terrein, inclusief verwijderen achter gebleven boomwortels
7.450 m2 Verwijderen funderingslaag Ø250mm en wegendoek. Uitkomend materiaal afvoeren naar depot.
760 eh Opbreken, afvoeren en storten betonstraatstenen, industrieplaten, betontegels en banden.
500 m2 Opbreken, afvoeren en storten teerhoudend asfalt.
1 pm Verwijderen, afvoeren en storten van alle niet asbesthoudende leidingen uit het terrrein als waterleiding, HD-gasleiding en CV-leiding.
1.025 m1 Verwijderen en afvoeren en storten van diverse hekwerken
360 m1 Verwijderen, afvoeren en storten van houten en betonnen beschoeiing
1 pm Verwijderen, afvoeren en storten voederkist, varkenshok, hertenverblijf en afvalbak
1 pm Verwijderen, afvoeren en storten van diverse straatmeubiliair, afzetpalen en openbare verlichting.
16.450 m3 Grond ontgraven uit cunetten, wadi, keerwanden, bouwblokken, rioolsleuven en plantvakken. Uitkomende grond afvoeren naar depot
1 pm Grondwerk deels uitvoeren onder saneringscondities volgens veiligheidsklassen 3T/OF. Inclusief verzorgen milieukundige begeleiding.
22.200 m3 Grond/zand verwerken in cunetten, wadi, rioolsleuven, plantvakken bouwvakken, ophoging bouwkavels en grondwal.
4.800 m3 Aanvulgrond leveren
22.000 m2 Profileren van cunetten, bouwputten en keetopstelling
4.800 m3 Aanvulgrond leveren
1.119 are Eggen groenvakken en taluds
200 m1 Drainagebuis Ø80m, polypropeen omhulling leveren en leggen. Inclusief 2 stuks drainageputten
860 m1 Treffen voorzieningen tegen inkalven rioolsleuf
1.625 m1 Pvc(infiltratie) riool Ø250-400mm leveren en leggen. Inclusief 44 stuks kunststof en 6 stuks betonnen overstortputten. Inclusief putranden van beton/gietijzer. Inclusief reinigen en inspecteren riolering
5 st Betonnen uitstroombakken leveren en plaatsen. Inclusief uitstroomvoorziening en stortebed.
1 st Minigemaal, twee pompen type Grundfos SEG, leveren en aanbrengen. PE persleiding Ø100mm leveren, leggen en aansluiten.
1.715 m1 Huisaansluit- kolkleiding Ø25-160mm leveren en leggen, inclusief maken inlaten op hoofdriool
66 st Straatkolken van beton/gietijzer leveren en plaatsen. 51 stuks straatkolk op hoogte brengen.
8 st Tegelpadkolken van beton/gietijzer leveren en plaatsen
29 st Grindkoffer t.b.v. afvoer regenwater bergingen leveren en aanbrengen.
8.400 m2 Wegendoek en menggranulaat Ø250mm leveren en verwerken als bouwweg
8.000 m2 Straatlaag van zand, dik 5cm leveren en verwerken.
3.450 m1 Opsluitbanden 8×20 en 12x25cm en stootbanden leveren en stellen.
5.250 m2 Straatbaksteen dikformaat leveren en verwerken in rijweg en molgoten.
1.055 m2 Betonstraatstenen zwart/roodpaars leveren en verwerken in parkeervakken
1.750 m2 Betontegels 30x30x5/8cm en 40x60x5/7cm leveren en verwerken
93 st Industrieplaten 14cm dik leveren en verwerken
1.550 m2 Herstraten straatbakstenen dikformaat
1 pm Diverse groenvoorzieningen leveren en aanplanten, inclusief nazorg.
2.000 m1 Schermen van kastanjehout 180cm, takkenril 100cm en staalmathekwerk leveren en plaatsen
875 st Perkoenpalen Ø6x120cm leveren en plaatsen op erfscheidingen
65 st Ketting met slot leveren en aanbrengen als afscherming vrije kavels.
64 m2 Wandelpad bestaande uit wegendoek en Frans zeedennen schors dik 15 cm leveren en aanbrengen
1 pm Stalen zitbank 2 , afvalbak 2,  boomstam 12 leveren en plaatsen
23 st Verkeersborden met paal leveren en plaatsen.
38 st Lichtmasten, hoog 600 cm, leveren en plaatsen, inclusief energiekabel (1.070 m1) en één schakelkast leveren en plaatsen
1 pm Revisiewerk voor riolering en wegen.
Bijzonderheden:
Op dit landgoed is de instelling “Dijk en Duin” gevestigd. Deze specialistische GGZ-instelling behandeld o.a. volwassen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Dit betekent dat wij bijzonder veel aandacht moeten geven aan:
Veilige en afgesloten bouwplaats. In geen enkel geval mogen de patiënten de mogelijkheid geboden krijgen om de bouwplaats te betreden.
Bereikbaarheid voor nood-/hulpdiensten en leveranciers
Eenduidige omleidingroutes. Deze moeten keer op keer helder en duidelijk worden gecommuniceerd naar de facilitaire afdeling van de kliniek, nood- en hulpdiensten
In het geval er contact met patiënten ontstaat dient er alle aandacht uit te gaan naar een correcte en zorgvuldige en vriendelijke communicatie
Ook gelden er bijzondere gedrags- en bouwplaatsregels voor onze projectmedewerkers.
De planning van alle werken dient vooraf te worden vastgesteld en gecommuniceerd te worden naar de facilitaire afdeling.