Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : WTZi Vastgoed PBG B.V.
Uitvoeringsduur : nb

Project details

Bouw en woonrijpmaken

2.560 m3 Zand en grond ontgraven
2.560 m3 Zand vervoeren naar en verwerken in depot
145 m3 Zand ontgraven uit depot en vervoeren naar plaats verwerking
55 m3 Zand verwerken in cunet speeltoestel
1.520 m3 Grond verwerken in terrein
75 m3 Zand en grond verwerken in aanvulling zitrand
10.870 m2 Profileren van oppervlakken (gras en plantvakken).
70 m3 leveren zand in zandbed.
108 m3 leveren speciaal zand
1.535 m3 leveren teelgrond.
4 st leveren en aanbrengen infiltratiekolk.
35 m Zagen asfalt
190 m2 verwijderen en afvoeren Ongeb. Fundering
1.170 m opbreken opsluitband
190 m2 opbreken asfalt
14 st Opnemen betonplaten en vervoer naar depot.
1.466 m2 opbreken tegels
1.085 m2 opbreken klinkers; hergebruik.
80 m2 opbreken klinkers; depot.
780 m2 opbreken straatstenen
1.570 m2 Afwerken zandbed t.b.v. asfalt
1.570 m2 aanbrengen menggranulaat in rijbaan.
315 m2 leveren en aanbrengen lava op plein
1.945 m aanbrengen opsluitband
2.430 m2 leveren/aanbrengen kleeflaag
170 ton leveren/aanbrengen onderlaag van asfaltbeton
140 ton leveren/aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton
105 ton leveren/aanbrengen deklaag van steenmastiekast
2.170 m2 leveren/aanbrengen zand en afwerken zandbed.
895 m2 aanbrengen tegels
1.465 m2 aanbrengen straatstenen
275 m2 leveren/aanbrengen dennenschors
300 m2 leveren/aanbrengen Stabilizer
790 ton leveren menggranulaat
2.179 st leveren rechte en gebogen opsluit, beton- en gazonbanden
2.060 st leveren tegels
14.400 st leveren BSS keiformaat
120 st Pasmaken banden.
235 m Pasmaken van bestratingsmateriaal
795 m2 Kloppen SK-df.
6 st Op hoogte brengen straatpotten
6 st verwijderen afvalbakken en zitbanken
18 st verwijderen bloembakken en opslaan in  depot.
280 m verwijderen afrastering, houten palen met gaas.
1 st verwijderen gaashekwerk van metaal.
1 st verwijderen en opnieuw plaatsen kunstwerk
290 m leveren/aanbrengen Engels hekwerk incl 24 afzetpalen en 7 aanleunhek
40 m leveren/aanbrengen natuurstenen zitrand.
5 st leveren/aanbrengen speeltoestellen
87 st verwijderen bomen in verharding
11 are Verwijderen en afvoeren begroeiing.
280 m Verwijderen haag.
113 are Inzaaien grasveld en talud
1 pm Toepassen kunststof platen, rijplaten, bouwhekken, afzettingen
1 pm verwijderen opsluiting moestuin
1 pm Inmeten en verwerken revisiegegevens, infra.
Bijzonderheden:
Op dit landgoed is de instelling “Dijk en Duin” gevestigd. Deze specialistische GGZ-instelling behandeld o.a. volwassen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Dit betekent dat wij bijzonder veel aandacht moeten geven aan:
Veilige en afgesloten bouwplaats. In geen enkel geval mogen de patiënten de mogelijkheid geboden krijgen om de bouwplaats te betreden.
Bereikbaarheid voor nood-/hulpdiensten en leveranciers
Eenduidige omleidingroutes. Deze moeten keer op keer helder en duidelijk worden gecommuniceerd naar de facilitaire afdeling van de kliniek, nood- en hulpdiensten
In het geval er contact met patiënten ontstaat dient er alle aandacht uit te gaan naar een correcte en zorgvuldige en vriendelijke communicatie
Ook gelden er bijzondere gedrags- en bouwplaatsregels voor onze projectmedewerkers.
De planning van alle werken dient vooraf te worden vastgesteld en gecommuniceerd te worden naar de facilitaire afdeling.