Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Uithoorn
Plaats : Uithoorn
Uitvoering : december 2014 t/m maart 2015

Project details

Rioleringen en verhardingen

4.100 Eh verhardingen van banden, tegels, betonstenen en straatklinkers opnemen- afvoeren en storten
640 M2 opbreken van (half)verhardingen en begroeiing uit particuliere tuinen
104 M1 Betonriool ø200-500mm opnemen, afvoeren en storten
270 M1 Volschuimen buitenwerking gestelde riolering ø200-250mm
3.900 M3 Grond ontgraven en deels afvoeren naar depot en later weer terugbrengen naar het werk
2.035 M3 Zand leveren en verwerken in rioolsleuf en cunetten
875 M1 Beton en PVC-riool ø250-400mm leveren en leggen. Inclusief visuele inspectie en revisiewerk.
18 St Inspectieputten van beton en kunststof leveren en plaatsen, incl. putranden.
950 M1 PVC ø125mm leveren en leggen als huis- en kolkleiding
490 M1 Drainagebuis ø100mm leveren en meeleggen
100 M1 Rioolrenovatie d.m.v. kousmethode
2.100 M2 Fundatie en menggranulaat, dik 30 cm, leveren en verwerken
3.200 M2 Straatlaag van zand, dik 5 cm, leveren en verwerken
4.400 Eh Verhardingen van banden, tegels, betonstraatstenen en straatklinkers, veelal volledig nieuw geleverd.
1 pm Voorzieningen voor bereikbaarheid percelen, inzamelen huisvuil, communicatie omwonenden, verkeersmaatregelen en stamommanteling.
1 Pm Werkzaamheden zijn deels uitgevoerd onder veiligheidsklasse 3T