Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Den Haag
Duur : maart  2023 t/m april 2023

Project details

Rioleringen en verhardingen

Met spoed hebben we met spoed uitvoering gegeven aan het omleggen van ruim 300 m beton-/PP-hoofdriool. Tevens hebben we ruim 1.800 m2 verharding en fundering ogenomen en weer aangebracht t.b.v. bouw van een appartementencomplex. Binnen één week na opdracht zijn we begin maart gestart en hebben het werk eind april 2023 opgeleverd. Dit alles inclusief het in ruime mate voldoen aan de opgelegde SROI-verplichting door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor ontvingen we van de Gemeente Den Haag de complimenten middels een zogenaamde “Groene kaart”.