Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Den Haag

Duur : september 2021 t/m maart 2022

Project details

Rioleringen en verhardingen

 • Fasering en planning. De beoordelingsaspecten bestonden uit het benoemen van maatregelen m.b.t.:
  • Zo robuust en realistische mogelijke planning/fasering, rekening houdend met de omgevingsaspecten;
  • Beperken omgevingshinder.
 • Omgeving. De beoordelingsaspecten bestonden uit het benoemen van maatregelen m.b.t.:
  • Overlast beperken;
  • Service-gerichte houding richting de buurt.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit:

 • Verwijderen elementen verharding: 4.600 m2 straatbakstenen; 800 m2 betonstraatstenen; 7.500 m2 betontegels; 355 m2 cobblestones; 2.600 m betonband;
 • Frezen asfaltverharding, totaal 2.000 m2;
 • Grondwerken, circa 1.700 m3 aan grond en zand. Deels uit te voeren saneringscondities volgens CROW400 en deels volgens protocol Japanse Duizendknoop;
 • Verwijderen betonriool Ø 400/600 tot 700/1.050 mm en nieuw betonriool Ø 600 mm aanbrengen, totaal 65 m. Inclusief maken aansluitingen op bestaande inspectieputten;
 • Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen, totaal 21 stuks;
 • Maken inlaat op bestaand en nieuw riool, totaal 147 stuks;
 • Vervangen standpijpen van keramische buis voor PP-buis, totaal 176 stuks;
 • Verwijderen huis- en kolk riool van keramische buis en vervangen door PP-buis, totaal 1.500 m;
 • Verwijderen 39 stuks en aanbrengen van 57 stuks kolken beton/gietijzer;
 • Opzoeken en inmeten van bestaande huisaansluitingen, totaal 245 stuks;
 • Verwijderen en aanbrengen opbouwgarnituur waterleiding, totaal 133 stuks
 • Aanbrengen kunststofvoering in bestaand riool, totaal 260 m;
 • Aanbrengen ongebonden verharding laag, dik 25cm, totaal 3.240 m2. Inclusief straatlaag, dik 5cm, van straatzand;
 • Aanbrengen straatlaag, dik 5cm, van straatzand, totaal 15.500 m2;
 • Aanbrengen van elementen verharding; 2.800 m betonband; 7.200 m2 straatbakstenen; 320 m2 betonstraatstenen; 6.230 m2 betontegels;
 • Aanbrengen asfaltverharding, totaal 71 m2;
 • Verwijderen en aanbrengen van diverse verkeer- en inrichtingsmeubilair en groenwerken;
 • Inclusief uitwerken van werkplan, communicatieplan, verkeersplan, kwaliteitsplan etc. Coördinatieplicht diverse werken.