Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Amstelveen
Uitvoering : eind september t/m begin november 2015

Project details

Rioleringen en verhardingen

Reconstructie fietspad aan de Spinnerij – Brink te Amstelveen

8.000 eh Verhardingsmaterialen van beton opnemen, afvoeren en storten
50 m1 Proefsleuven graven
5.200 m2 Grond uit cunet ontgraven.
1.300 m3 Uitkomende grond afvoeren naar gemeentelijk depot
1 pm Mengranulaat dik 20cm leveren, verwerken, profileren en verdichten
5 are Groenstroken diepspitten, egaliseren en bezanden
30 st Boomgaten maken. Inclusief leveren en aanbrengen boomgranulaat en beluchtingsdrainage
4.850 m2 Asfaltverharding bestaand uit tussen- en deklaag leveren en aanbrengen. Incl. leveen en aanbrengen van benodigde kleeflagen.
1.450 m2 Egaliseren bestaande onderbaan van zand t.b.v. voetpad. Straatlaag van zand leveren en aanbrengen op deze onderbaan, incl. profileren en verdichten.
3.050 eh Betontegels,- banden en – stenen aanbrengen
1.930 m1 Lentemarkering van thermoplast leveren en aanbrengen
50 m1 Mantelbuis van pvc aanbrengen
1 pm Toepassen afzettingen op werkvakken en omleidingroutes