Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Cyclus B.V.
Duur werk: gefaseerde uitvoering 2016, 2017 en 2018

Project details

overig

Beschrijving werkzaamheden:
– Inspectie van de technische staat van de bestaande oevers met als referentiekader
het overeengekomen beeld kwaliteitsplan tussen Cyclus N.V. en de gemeente Gouda;
– Uitbrengen van advies voor benodigd herstelwerk;
– (lokaal) Herstel van beschoeiing van opgeklampt schot;
– (lokaal) Herstel van wegendoek achter beschoeiing van opgeklampt schot;
– (lokaal) Aanvullen van de oevers direct achter de beschoeiing met veengrond.
Inclusief inzaaien van de oevers.