Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V.
Duur werk : januari en februari 2017

Project details

Rioleringen en verhardingen

In opdracht van Aannemingsbedrijf Van der Meer uit Benthuizen hebben wij in Den Haag in de nabijheid van de Chinese-, Zuid Koreaanse- en Zweedse ambassade en diverse gebouwen van het Europese Justitie een mooi en uitdagend rioolwerk mogen uitvoeren.

Niet zomaar een klusje, maar op een diepte van ruim 4,5m onder maaiveld, vlak langs een doorgaande 2-baans asfaltweg en met de nodige datakabels (o.a. van politieposten), gas- en waterleidingen. Een grote voorwaarde was dat het werk in de avond en nacht uitgevoerd moest worden in verband met de fietsers die overdag doorgang moesten hebben.

Historie; in 2014 is een andere aannemer gestart met dit project maar toen zijn ze tegen diverse problemen gelopen. Er zaten kabels en leidingen in het tracé, de asfaltweg dreigde in de sleuf te vallen en mede door de geplande nucleaire top die in maart 2014 in Den Haag gehouden zou worden, hebben ze de werkzaamheden toen moeten staken en is alles aangevuld en dicht gestraat. Nu was het aan ons de eer om het karwei af te maken…

Met volle inzet van de jongens is de klus geklaard! Het is zwoegen en doorzetten geweest en het was koud, maar na 13 nachten doorwerken is het gelukt om ca. 22m betonriool Ø 1.000mm en 2 inspectie-putten 1,5×1,5m aan te brengen. Om de veiligheid te waarborgen is het werk in de sleufkisten en met stempelkisten met damwandprofielen uitgevoerd. Daarnaast is er aan 2 zijden bronbemaling toegepast die op 2 verschillende dieptes geplaatst was.

Tussendoor zijn we overdag een aantal keren geassisteerd voor het maken van de aanstortingen en de stroomprofielen. Elke morgen was er ’s morgens een briefing met de stand van zaken, wat er wel en niet was gelukt die nacht, welke werkzaamheden er overdag geregeld moesten worden zodat de jongens ’s avonds weer verder konden.

Kortom een mooi stukje teamwork door het gehele bedrijf heen!! Met een resultaat waar we trots op mogen zijn, want het riool is er keurig in komen te leggen. Van der Meer is nu bezig om ook aan de oppervlakte het terrein opnieuw in te richten.