Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Blokland B.V.
Uitvoeringsduur :
– rioleringswerk : juni 2016 t/m medio juli 2017
– woonrijpmaken : start medio 2017

Project details

Rioleringen en verhardingen
Bouw en woonrijpmaken

Aanleg riolering en verharding op woningbouwlocatie “de Remise”.

Rioolwerkzaamheden.

De benodigde materialen zijn door de opdrachtgever beschikbaar gesteld

515 m1 Dubbel HWA / DWA riool van PVC Ø 250-400mm aanbrengen
24 st PE-inspectieputten plaatsen in HWA en DWA riool
210 st Inlaten maken op HWA / DWA riool t.b.v. huis- en kolkriolering
1.360 m1 PVC-buis Ø 125mm aanbrengen als kolk- en huisriolering, totaal 218 stuks
1.079 m1 Riolering reinigen en inspecteren, inclusief rapportage
4 st Uitvoeren verdichtingscontrole
1 p.m. V&G-maatregelen. Het rioolwerk is deels uitgevoerd onder saneringscondities volgens veiligheidsklasse 3T
Woonrijpmaken: De benodigde materialen zijn allemaal door Fronik Infra geleverd.
9.900 m2 Profileren straatlaag
88 st Straatkolken, type Nyloplast, stellen
15 st Straatkolken, type Basic, stellen
1.250 m1 Trottoirband 13/15x25cm, kleur zwart, stellen
21 m1 Inritband 45x45x100cm, kleur zwart, stellen in specie
2.420 m1 Opsluitband 10x20cm, kleur zwart, stellen
190 m1 Rabatband 30x25cm, kleur zwart, stellen
106 m1 Spoorbielzen aanbrengen, exclusief levering
8.400 m2 Gebakken klinkers dikformaat, diverse kleuren, aanbrengen
226 m2 Dubbelklinkers 10x40cm, verwerken
2.325 m2 Betontegels 30x30x4,5cm, kleur grijs, verwerken
226 m2 Betontegels 20x20x6,5cm, toplaag Leidsche Vaart, verwerken
1.144 st Betontegels 40x60x5cm, kleur grijs, verwerken
38 st Inspectieputrand, bestaand, opnieuw op hoogte brengen
1 p.m. Coördineren kabelwerk t.b.v. openbare verlichting