Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Ontwikkelingscombinatie 023
Duur project : januari t/m april 2016

Project details

Bouw en woonrijpmaken

De werkplanning vormde, in samenspraak met de nieuwbouw, een belangrijk onderdeel in dit project. Een planning die een zestal fases kende. We diende er voor te zorgen dat de school en het zwembad te allen tijde bereikbaar bleven voor bezoekers via de uitrit op de Boerhaavelaan. Ook viel de coördinatie met de nutsbedrijven onder onze verantwoordelijkheid.

6 St Straatkolken van beton/gietijzer opnemen, afvoeren en storten
230 M2 Verwijderen funderingslaag. Uitkomend materiaal hergebruiken op werk en/of afvoeren naar depot op het werk
2.100 Eh Diverse verhardingsmaterialen opnemen, opslaan en hergebruiken. Inboet en overtollig materiaal afvoeren en storten
250 St Diverse straatmeubilair, bouwhekken en geleidebarrier opnemen. Deels hergebruik, deels naar depot en deels afvoeren en storten.
1.520 M2 Grond ontgraven uit cunet en vervoeren naar depot op het werk
870 M3 Grond opladen in depot en vervoeren naar plaats van verwerking
910 M3 Grond/zand verwerken in cunetten en bermen. Incl. leveren 670 m3 zand.
410 M3 Bestaand riool reinigen en inspecteren
205 M1 PVC-huis- en kolkaansluitingen leveren en leggen.
35 St Straatkolken van PVC/gietijzer leveren en stellen
3.640 M2 Straatlaag leveren en aanbrengen
1.808 M2 Funderingslaag van menggranulaat aanbrengen en profileren incl. leverantie van 270 ton menggranulaat
175 M2 Asfaltverharding, dik 13 cm, leveren en aanbrengen
14 M1 Detectielussen leveren en aanbrengen
8 M2 Markeringen van thermoplast leveren en aanbrengen
1.780 M2 Betonstraatstenen (op)nieuw aanbrengen. (30m2 leveren) incl. 550 m zaagwerk
2.000 M2 Gebakken klinkers kf-df-wf leveren en aanbrengen, incl. 550 zaagwerk
335 M2 Betontegels, diverse afmetingen, leveren en aanbrengen
1.200 M1 Betonbanden, diverse afmetingen, leveren en aanbrengen
15 M1 Voegvulling leveren en aanbrengen
24 St Beluchtingssysteem leveren en aanbrengen tpv te planten bomen
24 St Bomen leveren en planten in nieuw te maken boomgaten
7 Are Egaliseren en inzaaien gazon. Incl. maaien en onkruid vrij houden gedurende onderhoudsperiode
135 St Diverse straatmeubilair , bouwhekken, fietsenrekken en anti-parkeerbeugels herplaatsen. Deels nieuw en bijleveren
18 St Verlichtingsobject leveren en plaatsen. Incl. aansluiten op het bestaand OV-net.
1 Pm Revisiewerk riolering, coördinatie nutsbedrijven en verzorgen verkeersmaatregelen
410 M1 Bestaand riool reinigen en inspecteren. Betreft eindinspectie