Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever ; Meerlanden N.V.
Plaats : Heemstede
Uitvoering : februari 2015

Project details

Onderhoudsservice

Het betrof een uitbreiding bestaande uit 245 m2 nieuw geleverde industrieplaten, inclusief onderliggende verharding
De overtollig grond is vooraf, in-situ bemonsterd, en tijdens het werk afgevoerd en gestort
De aangrenzende verharding is over een oppervlakte van 145 m2 herstraat
Ook de omringende groenstroken zijn opnieuw afgewerkt
Tot slot hebben we ook een lantaarnpaal verplaatst en opnieuw aangesloten