Project omschrijving

Project overzicht

Plaats werk: Hillegom
Opdrachtgever : Smink Handels- en Aannemingsbedrijf te Amersfoort
Opgeleverd december 2006

Project details

Rioleringen en verhardingen

Projectinfo:

565 m1 Rioolleiding,   bestaand, reinigen onder hoge druk
520 m1 Betonbuizen   en betonduikers, Ø 200 – 600mm, opnemen – afvoeren en storten
500 m1 PVC kolk-   en huisaansluitleiding Ø 125mm opnemen, afvoeren en storten
12 stuk Betonputten,   vierkant 800 – 1.600mm, opnemen – afvoeren en storten. Inclusief putrand met   deksel
6 stuk Gemetselde   inspectieputten, vierkant 600 – 1.000mm, opnemen – afvoeren en storten.   Inclusief putrand met deksel
1 stuk Kunststof   inspectieput Ø 800mm opnemen, afvoeren en storten. Inclusief putrand met   deksel
27 stuk Straatkolken   van beton opnemen, afvoeren en storten
145 m1 Betonbuis,   Ø 300 – 400mm, aanbrengen
162 m1 Betonbuis,   voorgespannen en Ø 1.500mm, aanbrengen. Inclusief stellen van betonkespen op   paalfundering door derden
290 m1 PVC-riool Ø   200-315mm leveren en leggen
64 stuk Inlaten   maken in beton en PVC-riool
90 m1 PE-buis Ø   110mm leveren en leggen
76 m1 PE-buis Ø   250mm leveren en leggen
285 m1 GVK-buis Ø   1.200mm aanbrengen
7 stuk Inspectieputten   van beton, vierkant 800 – 1.000mm, plaatsen
4 stuk Inspectieputten   van beton, vierkant 1.250 – 1.500mm, plaatsen
1 stuk Inspectieputten   van beton, vierkant 2.000mm, plaatsen
1 stuk Pompput van   beton, inwendig 5.000 x 3.250mm, plaatsen
1 stuk Inspectieputten   van beton, vierkant 1.950 x 3.000 x 3.250mm, plaatsen
1 stuk Inspectieputten   van beton, vierkant 3.510 x 2.330 x 7.000mm, plaatsen
1 stuk Inspectieput   van metselwerk/beton combinatie plaatsen
5 stuk Inspectieput   van PVC Ø 600mm plaatsen
4 stuk Maken   aansluiting op bestaand riool
9.400 m3 Grond   ontgraven t.b.v. op te breken en aan te leggen riolering. Uitkomende grond   vervoeren en verwerken binnen werkterrein
1.245 m1 Bronbemaling   plaatsen, onderhouden en weer verwijderen. Voorzieningen treffen tegen   inkalven rioolsleuven
550 m1 PVC kolk en   huisaansluitleiding Ø 160mm leveren en aanbrengen
87 m1 Ongewapende   betonduiker Ø 800 – 1.000mm aanbrengen
4 stuk Schildmuren   aanbrengen in bestaande riolen en duikers
50 m1 Vullen   buitenwerking gestelde duiker Ø 400mm
980 m1 Rioolleiding   reinigen en inspecteren
1 euro Inmeten en   verwerken revisiegegevens
1 euro Graven van   proefsleuven
3.150 m2 Verwerken   van menggranulaat dik 25cm. Inclusief profileren en verdichten
120 m1 Trottoirband   13/15x25cm stellen
335 m2 Straatklinkers   verwerken, inclusief verwerken straatlaag van 50mm
10 stuk Industrieplaten   aanbrengen