Project omschrijving

Project overzicht

Plaats werk : Uithoorn
Opdrachtgever : Rutgers Resins B.V.

Project details

Onderhoudsservice

RÜTGERS Resins B.V. te Uithoorn
Calamiteiten en onderhoudscontract met RÜTGERS Resins B.V. te Uithoorn 

Medio 2015 hebben wij genoemd contract gesloten. Binnen dit contract geven we enerzijds uitvoering aan reguliere onderhoudswerkzaamheden. Anderzijds staan wij het gehele jaar 24uur/dag klaar om uitvoering te geven om oplossing te bieden bij ontstane calamiteiten. Het betreft dan allerlei vormen van civiele werken als grondwerk, leidingwerk, verhardingswerk en uiteenlopende ondersteunende werkzaamheden;
– Herinrichten van 2-tal verlaadplaatsen in 2015. In totaal hebben we een vloeistofdichte vloer van 420 m2 aangelegd, inclusief vloeistofdicht afkitten. Vloerkeuring op vloeistofdicht zijn en verstrekken certificaat. De vloer is opgebouwd uit Stelcon Milieuplaten dik 20cm met bijbehorende Stelcon M-balken. Een en ander inclusief bijbehorend grond- en rioolwerk;
– Aanleg mantelbuizen Main Power Supply in 2015. In totaal hebben we 4 stuks HDPE-buis Ø 160mm geleverd en aangelegd, totaal 150 m per stuk. Mantelbuizen inclusief trekkoorden en in dezelfde sleuf een drainageleiding geleverd en aangebracht. Inclusief bijkomend grond- en straatwerk en graven van proefsleuven;
– Aanleg rioolleiding t.b.v. plant HP6 in 2015. In totaal hebben we 54 m HDPE-buis Ø 315mm geleverd en aangelegd. Inclusief drainageleiding dezelfde sleuf geleverd en aangebracht. Inclusief bijkomend grond- en straatwerk en graven van proefsleuven.
– Herinrichten verlaadplaats Gaswasser in 2015. In totaal hebben we een vloeistofdichte vloer van 200 m2 aangelegd, inclusief vloeistofdicht afkitten. Vloerkeuring op vloeistofdicht zijn en verstrekken certificaat. De vloer is opgebouwd uit Stelcon Milieuplaten dik 20cm met bijbehorende Stelcon M-balken. Een en ander inclusief bijbehorend grond- en rioolwerk;
– Aanleg veld van industrieplaten t.b.v. containeropslag in 2015. In totaal hebben we een veld van 660 m2 netto aan Stelcon N-platen dik 16cm aangelegd. Het terrein is rondom voorzien van een gaas hekwerk type RZ200 met daarbij een schuifpoort type SHVR 800×200. Deels zijn Stelconplaten voorzien van stalen platen welke zijn vast gelast aan de stalen omrandingen. Een en ander inclusief bijbehorend grond- en rioolwerk;

Voor alle werkzaamheden geldt:
– De werken dienen te worden uitgevoerd onder saneringscondities volgens het protocol van veiligheidsklasse 2T. De opdrachtgever draagt hierbij zorg voor de benodigde milieukundige begeleiding
– Voorts dienen wij ons op hun bedrijfsterreinen te houden aan de “algemene voorwaarden voor derden”. Hierin staan onder andere zaken vermeld als, meldingsplicht, urenverantwoording, veiligheid, toegang tot gebouwen en fabrieksterreinen
– Voordat wij een werknemer te werk mogen stellen zijn deze verplicht om een veiligheid instructievideo te bekijken met de algemene veiligheidsregels welke derden moeten volgen. Na het zien van deze video wordt een toets afgenomen.

Hierbij willen wij niet onvermeld laten dat wij al sinds 1994, het gehele jaar door, zorg dragen voor de uitvoering van uiteenlopende grote en kleine civieltechnische op dit bedrijfsterrein. Tot enige jaren geleden betrof dit dan andere opdrachtgevers, te weten: Cindu B.V., Koppers Netherlands B.V. en Neville Chemical Europe B.V. te Uithoorn. Heden ten dage is alleen RÜTGERS Resins nog actief op dit bedrijfsterrein, waarvoor wij ook regelmatig werkzaamheden in uitvoering mogen brengen.