Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Zaanstad
Geplande duur project: oktober 2023 t/m oktober 2024

Om het historisch karakter van de lintbebouwing van Krommenie te benadrukken wordt de bestaande verharding vervangen door hoogwaardige nieuwe materialen. Slechte bomen worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen en extra groenvakken. Lichtmasten worden vervangen en verplaatst.  Het gehele projectgebied krijgt een upgrade waardoor het beter past tussen de linten, dijken en padenstructuur in Zaanstad.

Het projectgebied betreft de straten Vlietsend, Zuiderhoofdstraat, Noorderhoofdstraat en Kruisstraat.   Daarnaast worden ook enkele zijstraten meegenomen in het project.  In de Kruisstraat en een deel van de Noorderhoofdstraat wordt het riool vervangen door een gescheiden stelsel.  In de dwarsstraten Snuiverstraat een Wilhelminastraat wordt een hemelwaterriool aangelegd.