Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever: Gemeente Aalsmeer

Project details

Bijzondere projecten
Rioleringen en verhardingen

Projectinfo: 

Bergbezinkbassin:
1 p.m. Diverse   voorbereidende werkzaamheden: Verkeersvoorzieningen, noodweg van   draglineschotten, afzetting werkterrein met bouwhekken.
110 Stalen   damwand lang 10 meter inheien, stempelen en verwijderen.
44 stuk Betonnen   heipalen leveren en inheien. Palen lang 8,0-9,0m en vierkant 35cm.
1 p.m. Open   en extra bronbemaling ter voorkoming opbarsten bodem.
1.237 Grond   ontgraven onder water uit damwandkuip, incl. vervoeren naar depot.
1 p.m. Schoonmaken   damwandkassen, incl. controleren met duiker.
85 Drainage   leveren en aanbrengen in houten pompput.
525 Zand,   dik 20cm, leveren en verwerken als bodemafsluiter.
140 Onderwaterbeton   leveren en aanbrengen.
480 Constructievloer   van beton, dik 20cm, leveren en aanbrengen.
1 p.m. Stellen   prefab wandelementen, inclusief ondersabelen met mortel. De voegen tussen   twee afzonderlijke wanden aan de buitenzijde dichtzetten met kit en de voeg   tussen de wanden met gietmortel.
1 p.m. Stellen   prefab dekdelen, inclusief ondersabelen met mortel. De voegen tussen twee   afzonderlijke delen aan de buitenzijde dichtzetten met kit en de voeg tussen   de delen met gietmortel.
1 p.m. Druklaag   van beton leveren en aanbrengen op prefab dek.
Duiker:
1 p.m. Verzorgen   verkeersmaatregelen
22 Betonbuis   500mm opnemen en afvoeren, incl. inspectieput
25 Trottoirbanden   opnemen en in depot zetten en later terugaanbrengen
20 Betontegels   opnemen en in depot zetten en later terug aanbrengen
27 Asfalt   en fundering opnemen en storten/opslaan, incl. zaagwerk in asfalt
20 Opnemen   afrastering bestaande uit houten palen en later terug aanbrengen
40 Betonbuis   800 leveren en aanbrengen, incl. betonputten
27 Betonstraatstenen   leveren en aanbrengen