Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Leiden
Duur : 31 oktober 2019 t/m 31 december 2019

Project details

Rioleringen en verhardingen

6 st Aanbrengen boombescherming. Toepassen stamommanteling.
1300 m2 Opbreken straatbaksteen, betonstraatstenen en betontegels. Inboet afvoeren en storten. Inclusief materiaal ontdoen van grond en vervoeren van en naar depot
220 m Opbreken diverse betonbanden. Inboet afvoeren en storten. Inclusief materiaal ontdoen van grond en vervoeren van en naar depot
36 st Verwijderen en opslaan diverse straatmeubilair. Inclusief vervoeren van en naar depot
205 m Verwijderen kolk- en huisaansluitingen van PVC-buis Ø 125mm. Inclusief afvoeren en storten
16 st Reinigen kolken.
16 st Straatkolk reinigen, verwijderen, afvoeren en storten
3 st Verwijderen bomen 0,2 tot 0,5m. Vrijkomend hout en stobben afvoeren en storten
620 m3 Grond ontgraven uit cunet, rioolsleuf en bouwputten pompput. Circa 500 m3 hergebruiken in werk. Overige grond (Achtergrondwaarde) afvoeren en storten
50 eh Opnemen en herstellen sleufbedekking van tegels en banden
100 m3 Leveren zand voor zandbed
1 EUR Controle verdichtingsgraad aanvulling rioolsleuf
8 st Paal van naaldhout leveren en aanbrengen t.p.v. pompputten
140 m Verdichten sleuf d.m.v. inwateren.
132 m Betonbuis Ø 500mm leveren en leggen. Inclusief maken van 15 stuks inlaten. Inclusief 50m PVC-buis Ø 125 mm als standpijp
255 m PVC-buis Ø 125 mm leveren en leggen als HW en VW-aansluiting. Inclusief diverse PVC-hulpstukken
2 st Inspectieput van beton, vierkant 800mm en hoog 2.000mm, leveren en plaatsen. Inclusief putrand met deksel op stelringen van beton
2 st Pompput van beton, vierkant 1.600mm – hoog 3.000mm, leveren en plaatsen. Inclusief vloerluik en benodigde opstorting van beton. Inclusief kosten aan- en afsluitingen netwerk
6 st Aanbrengen straatpot
19 st Straatkolk van beton/gietijzer leveren en plaatsen
110 m PE-buis Ø 110-160 mm leveren en aanbrengen. Buisverbinding d.m.v. spiegellassen. Inclusief diverse hulpstukken waaronder voorlaskraag, overschuifflens etc. Inclusief beproeven persleiding
4 st Maken aansluiting op rioolput (gat Ø 140-200 mm)
4 st Aanbrengen muurdoorvoer (Ø 110-160 mm)
135 m Riool reinigen onder hoge druk en uitvoeren visuele inspectie vanuit riool en vastlegging op mediadrager
1 EUR Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool en voorziening afvoeren pompput
1 st Inmeten en verwerken revisie gegevens.
2 st Verlichtingsobject lph. 4,00 m verwijderen en aanbrengen
1345 m2 Afwerken zandbed en leveren en aanbrengen straatlaag dik 50 mm. Inclusief controle verdichtingsgraad
1 EUR Schoonhouden werkvak.
1345 m2 Aanbrengen straatbakstenen w.f. en d.f., betonstraatstenen en betontegels. Inclusief bijleveren inboet. Inclusief afstrooien met brekerzand en aftrillen
190 m Aanbrengen diverse betonbanden. Inclusief bijleveren inboet`en pasmaken banden
25 st Aanbrengen afzetpaal van staal, vrijgekomen uit werk
20 m Treffen voorzieningen inkalven sleuf (bouwkuip pompputten)
1 EUR Bronbemaling: maken werkplan, plaatsen, onderhouden en verwijderen
1 EUR Bescherming kabels en leidingen.
1 EUR Het toepassen van: verkeersmaatregel kopafzetting en halve baan, bouwhekken rioolsleuf, houten schotten t. b. v. voetgangers
1 EUR Uitzetwerkzaamheden, vervaardigen tekeningen, opstellen planning en diverse werkplannen, opleverdossier
1 EUR Inrichten opslagruimte, tijdelijke huisvuilaanbiedplaats e.d.