Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever: Accres Real Estate B.V.
Duur : mei t/m juni 2017

Project details

Upgrade bedrijfsterreinen

Algemene werkzaamheden:
1 p.m. Asfalt en fundatieonderzoek, K.L.I.C. melding doen, uitzetten van hoogtemaatvoering, opstellen riool revisietekening, inrichten en opruimen werkterrein
Werkzaamheden fase 2:
164 eh Verhardingsmateriaal opnemen en herstellen
1.182 m2 Deklaag d=4cm frezen, incl. trapfrezen
4 st Straatkolk, voor zover nodig, op hoogte brengen
904 m2 Combi-deklaag PA 16 dik 5cm, incl. kleeflaag, leveren en aanbrengen
904 m2 Penetratiemortel leveren en aanbrengen
278 m2 Deklaag AC 11 Surf dik 4cm, incl. kleeflaag, leveren en aanbrengen
350 m1 Belijning, type Koudplast en kleur geel, P-vakken trailers leveren en aanbrengen
9 st Nummering, type Koudplast en kleur geel, P-vakken trailers leveren en aanbrengen
1 st Opnamen en oplevering aan opdrachtgever
Werkzaamheden fase 3:
130 m1 Opsluitbanden opnemen en herstellen
2.822 m2 Asfalt d=12cm frezen, incl. trapfrezen. Vrijkomend freesasfalt afvoeren en storten
2.822 m2 Hoogovenslakken d=15cm verwijderen. Vrijkomende slakken afvoeren en storten
17 st Straatkolken opnemen, 8 st afvoeren
9 st Straatkolken opnieuw stellen, inclusief ± 20m1 nieuwe kolkleiding van PVC Ø 125mm
174 m1 Drainage Ø 80mm PP450 leveren en leggen in grof zand. Inclusief aansluiten op bestaande terreinriolering
2.441 m2 Onderbaan van hoogovenslakken fijn profileren
2.441 m2 Straatlaag van brekerzand d=10cm leveren en aanbrengen. Inclusief fijn profileren
629 st Stelcon N-plaat d=14cm, leveren en aanbrengen
180 m1 Tijdelijke scheg van freesasfalt tegen Stelcon N-plaat
2 st Inspectieputrand opnieuw op hoogte brengen
9 st Betonstraatstenen, dik 8cm en kleur grijs, leveren en aanbrengen rondom palen
372 m2 Deklaag AC 11 Surf dik 4cm, incl. kleeflaag, leveren en aanbrengen
730 m1 Belijning, type Koudplast en kleur geel, P-vakken trailers leveren en aanbrengen
25 st Nummering, type Koudplast en kleur geel, P-vakken trailers leveren en aanbrengen
1 st Opnamen en oplevering aan opdrachtgever