Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Accres Real Estate B.V.
Duur : mei t/m juli 2019

Project details

Buiteninrichting bedrijfspanden

Onderwijl het werk is uitgevoerd is het distributiecentrum in gebruik gebleven. Dit betekende dat de dockshelters altijd minimaal voor 50% bereikbaar diende te blijven. Dankzij de juiste hulpmaatregelen, goede samenwerking en overleg tussen Fronik en C&A is dit zonder problemen verlopen.

1.135 m2 Asfaltverharding, dik 12cm, frezen t.p.v. opstelplaats voor dockshelters . Inclusief trapfrezen t.b.v. nieuw aan te brengen deklaag als aansluiting van bestaande rijweg van asfalt op industrieplaten. Incl. afvoer en stortkosten asfalt
200 m2 Asfaltverharding, dik 12cm, frezen t.p.v. te maken nieuwe kolkafvoerleiding . Inclusief trapfrezen t.b.v. nieuw aan te brengen deklaag als aansluiting van bestaande rijweg van asfalt. Incl. afvoer en stortkosten asfalt
24 m2 Asfaltverharding, dik 12cm, frezen t.p.v. te verwijderen straatkolken (12 stuks) . Inclusief trapfrezen t.b.v. nieuw aan te brengen deklaag als aansluiting van bestaande rijweg van asfalt. Incl. afvoer en stortkosten asfalt
1.050 m2 Asfaltverharding, dik 2-5cm, bakfrezen t.b.v. nieuw aan te brengen gelijkmatige deklaag van asfalt. Incl. afvoer en stortkosten asfalt
100 m2 Betonstraatstenen dik 8cm, grijs, opnemen – afvoeren en storten. Inclusief stortkosten. Betreft stenen in strook langs dockshelters
1.410 m2 Hoogovenslakken, dik 20-25cm, verwijderen  t.p.v. opstelplaats voor dockshelters en te verwijderen straatkolken. Ter plaatse van toekomstige drainageleiding, langs verholen goot, hoogovenslakken extra ontgraven, diep 30cm en breed 30cm. Idem ter plaatse van toekomstige kolkafvoerleiding. Incl. afvoer en stortkosten HO-slakken
760 ton Transport en stort hoogovenslakken, niet chemisch verontreinigd, vrijkomend uit post 100070
21 st Straatkolken van beton opnemen. Totaal 19 stuks opslaan t.b.v. hergebruik. 2 stuks kolken afvoeren en storten
5 st Straatkolken van beton bestaand, voor zover nodig, opnieuw op hoogte brengen
120 m1 Kolkafvoer verzamelleiding van PVC-buis Ø 160mm, klasse SN8, leveren en leggen. Inclusief benodigde PVC-hulpstukken en aanvullen met zand rondom buis
6 st Aansluiting kolkafvoerleiding van PVC-buis Ø 160mm op bestaande inspectieput van beton
19 st Straatkolken van beton, vrijkomend uit werk, opnieuw stellen
60 m1 Kolkafvoerleiding van PVC-buis Ø 125mm, klasse SN8, leveren en leggen. Inclusief benodigde PVC-hulpstukken  en aanvullen met zand rondom buis. Betreft leiding vanaf verzamelleiding volgens post 100100 t/m aansluiting op geplaatste kolken volgens post 100120
100 m1 Drainageleiding Ø 80mm, kwaliteit PP450, leveren en leggen aan voorzijde verholen goot volgens post 100150. Drainage aanbrengen in te leveren koffer van grof zand van 30x30cm
95 m1 Stelcon verholen goot met warmgewalste hoekrand, KOMO-keurmerk, belastingklasse F900. Goten breed 50cm en hoog 33cm, leveren en stellen. Inclusief 3-tal zandvangputten 50x50x81cm, voorzien van gietijzeren rooster
5 st Inspectieputrand, bestaand, opnieuw op hoogte brengen d.m.v. te leveren prefab stelring
1.410 m2 Onderbaan van hoogovenslakken profileren en verdichten voor aanbrengen menggranulaat
1.410 m2 Menggranulaat 0-32mm, dik ± 10cm, leveren en verwerken. Inclusief profileren en verdichten
1.250 m2 Leveren en aanbrengen grof zand zand, dik 10cm. Inclusief profileren en verdichten
288 st Leveren en aanbrengen Stelcon N-plaat 200x200x14cm (286 st) en 100x200x14cm (2 st). Plaat voorzien van 4 mm warmgewalste stalen rand, KOMO-keurmerk, gebezemde en slijtvaste deklaag, enkele wapening, verkeersklasse 450 en aslast 15 ton. Inclusief afstrooien en invegen met brekerzand
15 m2 Betonstraatstenen dik 8cm, kleur grijs, leveren en aanbrengen rondom reststroken Stelcon N-plaat. Inclusief afstrooien en invegen met te leveren brekerzand en aftrillen
1.360 m2 Leveren en aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m² op bestaande onderlaag van asfalt
1.360 m2 Leveren en aanbrengen onder-/uitvullaag van asfalt. Asfalt type AC 22 base 60% PR, dik 2-11cm
2.625 m2 Leveren en aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m² op bestaande onderlaag van asfalt. Inclusief schoonvegen bestaande onderlaag van asfalt
2.625 m2 Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt, type AC 11 Surf geen PR, dik 4cm. Inclusief 120 m1 densoband langs industrieplaten
780 m1 Ononderbroken streep breed 10cm, type Koudplast en kleur geel, leveren en aanbrengen. Betreft belijning t.b.v. opstelplaats voor dockshelters
58 st Parkeerplaats nummers hoog 50cm, type Koudplast en kleur geel, leveren en aanbrengen. Betreft nummering t.b.v. opstelplaats voor dockshelters
20 m2 Figuratie, type Koudplast en kleur geel, leveren en aanbrengen.
Herstel verharding om deels bedrijfspand:
590 eh Betonstraatstenen, -tegels en -banden, kleur grijs, opnemen en opslaan t.b.v. hergebruik. Breukmateriaal afvoeren en storten, incl. stortkosten
72 m1 Lage beplanting deels wegsnoeien t.b.v. bereikbaarheid opsluitbanden
170 m1 Fundering langs buitenzijde vrijgraven t.b.v. aanbrengen ter vermindering onderloopsheid. Wegendoek, met overlengte, leveren en aanbrengen. Wegendoek met te leveren hardhouten knellat, afmeting 32x50mm, monteren aan onderzijde betonfundatie bedrijfsgebouw. Inclusief bevestigingsmiddelen
520 m2 Onderbaan van zand herprofileren en verdichten. Straatzand d=5-10 cm leveren en verwerken op bestaande onderbaan van zand. Inclusief profileren en verdichten
70 m1 Prefab L-band 30x30x100cm, kleur grijs, leveren en stellen langs vrije zijde pad van betonstraatstenen
70 m1 Aanvulgrond leveren en verwerken over een breedte van 1,0m1 direct achter prefab L-band
120 m1 Opsluitband 10x20cm, bestaand, lichten en richten. Betreft opsluitband langs tegelpad/P-terrein van asfalt. Inclusief bijleveren nieuwe banden t.g.v. breuk
530 eh Betonstraatstenen, -tegels en -banden, kleur grijs, opnieuw aanbrengen. Inclusief bijleveren inboetmateriaal
60 m2 Betontegels 30x30x6cm, kleur grijs, leveren en verwerken. Inclusief aftrillen en afstrooien met te leveren brekerzand
4 st Diverse straatmeubilair opnemen en herstellen
5 st Diverse herstelwerken aan groen- en verharding rondom bedrijfspand